Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1717
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1717
Název:Ostrov iluzí
(Inseln der Illusion)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1217 NGL = 4804
Cizí moc ve Sluneční soustavě - vysílá snové projekce
Hlavní postavy románu:

Geo Sheremdoc - komisař LSP dostane zlost

Boris Siankow - marťanský nexialista udělá důležitý objev

Aaron Sebastian - popletený kybernetik

Harold Nyman - veterán z BÁZE sleduje horkou stopu do Lokvorthu

Furunoed - Somer dělá víc problémů než je nutné

1. března 1217 NGL dojde v zóně, která spojuje bývalý areál Sheravyl1) a Monte Lohark2), k pětidimenzionální poruše, protože cosi projde přes děravou časoprostorovou strukturu do Einsteinova prostoru.

Kybernetik Aaron Sebastian, kterého jeho matka před svou smrtí3) 19. dubna 1173 NGL porodila v NATHANOVI a který platí za nejlepšího znalce, zjistí z pověření Geo Sheremdoca, že měsíční mozek tajně pracuje na kronice lidstva, která je ale nápadně zfalšovaná.

PERIHEL dorazí k Lokvorthu, kde činky už vyvolaly značný rozruch. Poté co Furunoed Haroldu Nymanovi předá kufr s 300 osm centimetrů dlouhými a na tlustém konci 4 centimetry širokými činkami, převeze veterán z BÁZE padesát Somerů k jejich lodi, která je obléhána bezpočtem příslušníků všech galaktických národů. Když nedostanou povolení ke startu, vystřelí CILINO do davu a zabije několik set Lokvorthanů. Bezprostředně poté co je jeho loď zničena útočícím křižníkem, žvatlá Furuneod do vysílačky: »Velké Magellanovo mračno... Mantoll... Gomaš Endredde4)...« Veteráni odstartují poté s PERIHELEM okamžitě k Velkému Magallanovu mračnu. S kódovým slovem »Gomaš Endredde« otevře Nyman kufr s činkami.

Ve Sluneční soustavě dojde mezitím 5. března k novému pětidimenzionálnímu průlomu, a v budoucnu se několik osob, mezi nimi také Nojola Perth, šéflogička měřícího křižníku KALIBAN, do imateriálního iluzorního ostrova. Cizorodá krajina5) a zejména její obyvatelé, reptiloidní Corraxové6), poukazují na Sintu7) jako na původce. Druhého dne se iluzorní ostrovy stabilizují v oblasti NATHANA, v centru Terranie s HQ-Hanzy a vládní budovou LSP, ve výzkumném centru Titan a v kolem Saturnova měsíce kroužící stanice projektu DORADO. Boris Siankow tuší, že tyto obrazy, stejně jako parareality, které zažily Tolot, Lingam Tennar a Paunaro8), jsou budoucnostními sny Sinty. Jednání Corraxů, kteří staví dimenzionální most, se projeví v následujících dnech vzrůstajícím přibližováním k realitě Einsteinova prostoru, který se částečně také sám v iluzorním světě projeví. Zatímco jinak reagují mírumilovně, 20. března se Corraxové uvnitř stanice DORADO začnou chovat agresivně. Stejného dne se v iluzorním ostrově u Titanu objeví prizmatická pyramida9), která je rozpoznatelná také v realitě normálního universa. V poslední vizi ukáže Sinta v galaxii v okolí Velké prázdnoty jednu planetu Corraxů. Sebastian a Siankow v tom vidí potvrzení toho, že Corraxové pochází z této strany universa, společně s hrozbou duchovní moci, která chce lidstvo právě zotročit. 30. března kolem 12:13 iluzorní ostrovy, které jsou interpretovány jako prostředky ke špionáži Sluneční soustavy10), zmizí.

Mezitím je jasné, že stále rychleji se rozpínající smrtící zóna kolem Marsu dorazí k Zemi před vypočítaným časem.