Perry Rhodan 1694 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1694
Název:NATHAN umírá
(NATHAN stirbt)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1212 NGL = 4799
Měsíční syntronika na ztracené baště - bojuje svůj největší boj
Hlavní postavy románu:

NATHAN - měsíční syntronika bojuje beznadějný boj

Michael Rhodan - Pozemšťan se stává vězněm na Měsíci

Jon-Jon Burckley - žurnalista rozdmýchává chaos

Mandy Kunnar – koordinátorka ztrácí kontrolu nad Měsícem

Pětka - mluvčí vřetenových bytostí zůstává strnulý

Na otázku na ruiny na Marsu odpoví vřetenovitá bytost Pětka Perry Rhodanovi, že zřejmě existuje afinita mezi čtvrtou planetou a Samplery1), bližší informace ale mohou být objasněny až po vyzpovídání Porleytů2) nebo NATHANA. Rhodan se rozhodne, že dá vřetenovým bytostem přístup k měsíční syntronice, která s tím rovněž souhlasí.

Uvnitř NATHANA narazí vřetenové bytosti v OCELOVÉM DVOŘE na Michaela Rhodana a Ronalda Tekenera. Homer G. Adams a další odpovědní, kteří jsou přesvědčeni o nedobytelnosti měsíční syntroniky, si je společně s Paunarem určili za poradce, kteří mají vřetenové bytosti chránit před bezpečnostním zařízením NATHANA. Čtrnáct tvorů se cítí být zrazeno a přinutí Atlana, aby se Rhodan a Tekener stáhli. Navzdory konejšivému proslovu Perryho Rhodana může žurnalista Jon-Jon Burckley mezi obyvateli Luny vyvolat panický strach ze zmanipulování NATHANA vřetenovými bytostmi. Skutečně se jim podaří, nevysvětlitelným způsobem překonat zabezpečení syntroniky, a tak mohou celé dny tahat data. Když o Sampleru Osmnáctce3) nemohou získat žádné detailní informace a Rhodan jim vysvětlí, že osoby, které kdysi vřetena sbíraly, nejsou k dispozici, věnují se fenoménu negativní strangeness. Přitom označí Pětka bez komentáře domněnku Terranců jako hloupou, že negativní strangeness obou vypotřebovaných buněčných aktivátorů Rase Čubaje a Fellmera Lloyda je způsobena kvůli dlouhé době dvojité existence strangeness času4). Pak se bytosti zabývají Porleyty a historií Marsu.

Když se 25. listopadu 1212 NGL konečně dozvědí, že pět chybějících vřeten bylo zničeno5), začnou vřetenové bytosti na sebe strhávat vládu nad NATHANEM. Protože kontrola počasí, veřejná dopravní a transportní zařízení, komunikační sítě, lékařské zásobování a bezpočet dalších oblastí začne stále více selhávat, protože jsou řízeny impulzy NATHANA, propukne v celé Sluneční soustavě chaos. Pokus Adamse, pomocí »komanda kopiníků« osvobodit Atlana, Tekenera, Paunara a oba Rhodany, kteří jsou izolování uvnitř gigantické syntroniky, je překažen vřetenovými bytostmi. Po dvou dnech vysvětluje Pětka, že jen moc NATHANA dokáže kompenzovat škodu, která vznikla zkázou vřeten. Když je NATHANŮV odpor definitivně zlomen, dají bytosti Rhodanovi a jeho druhům ultimativní požadavek na to, aby byli odvezeni k Velké prázdnotě.

Zatímco Adams oblétá Zemi v šedesáti metrovém OXFORDU, Měsíc náhle zmizí.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál