Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1572
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1572
Název:Lidské zoo
(Der Menschenzoo)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2404 / 1173 NGL = 4760
Návrat na History - zažijí holokaust
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - vrací se zpět do roku 2404

Atlan - Rhodanův společník na History

Gucky - Ilt má toho hodně co dělat

Kalago - Tefrod, který hledá nesmrtelnost

Alavan - muž z Kalifornie

Lodi Hubba - Tamratka systému Sulvy

17. dubna 1173 NGL dorazí ATLANTIS k planetě Halpat. Haluťané z tamní základny informují, že podle Icho Tolotova přesvědčení vedla manifestace Poutníka v Andromedě k aktuální MdI-hysterii mezi národy této galaxie. Po kontaktu s tefrodskými očitými svědky odletěl Tolot do systému Sulvy1).

ATLANTIS rovněž navštíví Tefrody obývanou sluneční soustavu. Poutník se v ní nakrátko materializoval. Ze strachu před nestabilitou času požaduje Lodi Hubba, vysoká Tamratka systému, aby Atlan a Rhodan Andromedu během čtyř dnů opustili. Jen potom bude CIMARRON Maahky propuštěn. Gucky zjistí ale z myšlenek Tamratky v souvislosti s Poutníkem poukaz na systém slunce Histo2), a jeden Tefrod předá galaktikům Tolotovu zprávu, že ALGOMYLES předpověděl vynoření Poutníka v systému Histo. ATLANTIS se proto vydá k planetě History2).

20. dubna je HALUTA nalezena opuštěná na hladině jednoho z oceánů History. Gucky teleportuje s Perry Rhodanem a Atlanem z PAITO3) do podvodní stanice, ze které Tefrodi v minulosti hlídali lidi všech epoch dějin, kteří byli na rozkaz Mistrů ostrovů na planetě vězněni2), a jsou 7. dubna přemístěni do roku 2404. O dva dny později zažijí Rhodan a jeho průvodci, jak Tefrodi na rozkaz Mistrů ostrovů vypnout buňky aktivující pole kolem History a tak lidské otroky odsoudí k smrti4). Nový teleportační skok odnese Guckyho, Rhodana a Atlana zpět do ATLANTIS a do času 23. dubna 1173 NGL. Tam se mezitím nachází také Icho Tolot, který objevil novou zprávu Kalaga5):

Jako člen strážního personálu z History se Kalago v roce 6050 před Kristem dozvěděl o buňky regenerujícím poli. Aby se dostal na stopu nesmrtelnosti, obsadí se svými přívrženci SAMUR, která na Histori přiváží otroky z druhé galaxie. Vracejíc se po stopách otrokářské lodi dorazí SAMUR do systému Gercksvira, kde Kalago pozná nesmrtelnou nositelku buněčného aktivátoru Ermigou6) a stane se jejím milencem. Ermigoa mu předá vypotřebovaný buněčný aktivátor a vypráví, že její otec vyrobil buněčné aktivátory Mistrů ostrovů a k tomu potřebné vědomosti obdržel od bytosti »která žije déle než slunce« a která se nachází na světě ve druhé galaxii. Když mu Ermigoa prozradí přibližnou polohu tohoto světa, vydá se SAMUR do Mléčné dráhy5).

Krátce po návratu Perryho Rhodana, Atlana a Guckyho na ATLANTIS se v systému Histo materializuje Poutník.