Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1555
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1555
Název:Pro Arkonskou slávu a čest
(Zu Arkons Ruhm und Ehre)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 6050 př.n.l. / 1172 NGL = 4759
Zpráva z minulosti - projekt Tři hvězdy vedl ke katastrofě
Hlavní postavy románu:

Atlan - velký Arkonidan na stopě tajemství

Theta z Arigy - má k Atlanovi blízko

Enderoa - historik to vzdává

Pantero da Tereomir - imperiální rada z Arkonu

Haemon, Barishon a Reomir - postavy z arkonidské minulosti

Na Arkonu je historik Enderoa nalezen mrtvý, který pracoval na analýze kroniky rodiny Tereomir a vysvětlil, že s celý arkonidský národ tížící hanbou už nemůže žit. Tereomirská data jsou vymazána. Ukáže se ale, že za sebevraždou ze zklamání stojí arkonidský patricij Pantero da Tereomir, který chtěl zakrýt zapletení své rodiny do aféry TARKONIS. Z programu simusense1), který Theta da Ariga z dat Enderoa a kroniky Tereomirů sestaví, se Atlan dozví, co se kolem roku 6050 před Kristem stalo:

V prvním roce vlády arkonidského imperátora Reomira I. začíná Haemon z Tereomiru realizovat svůj plán vytvořit v mocenské oblasti barbarských bluesanských národů ke slávě Impéria trojplanetární systém po vzoru Arkonu a tak vztyčit monument ke slávě Arkonu, imperátora a jeho vlastní osoby. Protože Haemonův otec Gheetar z Tereomiru, který přátelství svého syna se zbohatlíkem Barishonem neschvaluje a kromě toho se bojí o moc rodiny, nedokáže zbavit Haemona svéprávnosti, pokusí se svého syna zavraždit, to se mu ale také nepodaří a zemře sám, protože Haemon zadrží lékařskou pomoc poté, co se jeho otec zhroutí.

S malou flotilou kosmických lodí se Haemon da Tereomir vydává do sektoru Simban ke slunci se třemi planetami, které dostane jméno Haemonova hvězda, a odstartuje Projekt Tiga Ranton (Tři světy). Zatímco na šesti měsících první planety uvede do provozu čerpací zařízení, se kterými má být získána energie potřebná pro změnu oběžné dráhy planet, jsou v osmdesát světelných let vzdálené sluneční soustavě přepadeny TARKONIS a TETRAAM neznámými kulovitými loděmi, které nesou symbol dvou zlatých galaxií na tmavém podkladu. TARKONIS se zřítí na čtvrtou planetu, TETRAAM zůstává nezvěstný. Když neznámé lodě dorazí k Haemonově hvězdě a Haemon neuposlechne příkaz cizího velitele na vyklizení sluneční soustavy2), dojde k dalšímu boji. Haemon da Tereomir zemře3). Jeho RIUNAN a cizí křižník musí těžce poškození přistát na planetě Haemon I. Ta je zároveň zasažena úlomky svého měsíce, kterého roztrhala nahromaděná energie čerpadel. Objeví se dvacet tři dalších lodí cizinců a donutí MERIBAN a dva doprovodné křižníky k útěku. Lodě se vrátí zpět na Arkon.

Atlanovi je jasné, že Haemonova hvězda je slunce Teshar a první planeta Lingora, původní svět Linguidů. Ve výsostných znacích cizích lodí pozná symbol Mistrů ostrovů4) a vyjde mu z toho, že Linguidé jsou potomci Arkonidanů a Tefrodů5), kteří přečkali pád svých lodí6).