Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1570
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1570
Název:Dům bezpečí
(Das Haus der Geborgenheit)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1173 NGL = 4760
Mise Andromeda - v říši Maahků a Tefrodů
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Terranec prožije nepřívětivé přijetí

Icho Tolot - Haluťan sleduje tajemnou stopu

Grek-1 - reprezentant Maahků na Chemtenzu

Grek-10 - Maahk hraje falešně

Hyan Goroset, Lisbeth Moshak a Gertan z Allionu - tři galaktikové na Chemtenzu

Protože Atlan chce se startem expedice do Andromedy1) počkat na návrat Perry Rhodana z Truillau, odlétá Reginald Bull počátkem března 1173 NGL s CIMARRONEM jako předsunuté komando do sousední galaxie. Zatímco terranská loď a jí doprovázející HALUTA 18. března přibližuje k Andro-Alfě2), vypráví Icho Tolot svému příteli, že 20. ledna při svém průniku do archeologického naleziště na Lingoře3) objevil dva předměty, které poté odvezl k průzkumu na Halut a které jsou zřejmě část vraku SAMURU4) a vypotřebovaný buněčný aktivátor. Kupodivu už před 10‘800 lety se v tefrodské lodi nacházel aktivátor stejného typu, který ID roztrousil teprve roku 2326 v Mléčné dráze5). Kromě toho na aktivátoru lpí záhadné negativní strangeness6).

20. března 1173 NGL dorazí lodě k Andro-Alfě. Bull doufá, že na Kharronu, archivním světě slunečního transmiteru Alfa-Centra7), o jejíž existenci se Atlan dozvěděl asi před 1300 lety na Tocktonu8), budou data o Kalagově hledání »Světa věčného života«4), která by mohla pomoci najít Poutník. Obě lodě odlétají nejdříve na Chemtenz, třetí planetu slunce Kraltmock, která je od roku 3460 velvyslaneckým světem Solárního impéria v Andromedě9) a později jí převzala Liga svobodných Pozemšťanů a Galaktikum. Podle reprezentantům Mléčné dráhy začalo v poslední době vzrůstat nepřátelství Maahků, kteří už tři roky, stejně jako Tefrodi, holdují vyhraněnému kultu předků. Bullyho žádost přiblížit se ke Khaaronu Grek-1, nejvyšší Maahk na Chemtenzu, příkře odmítne a kromě toho trvá na vypovězení smlouvy z roku 3460 a na znovu připojení systému Kraltmock do maahkského impéria.

Informace Maahka Grek-10 nalákají Bulla do »Domu první bezpečnosti«, paláce ve starém městě New Dillingens, hlavním městě Chemtenzu. Tam zažije Terranec, jak jsou Tefrodi v tajemné ceremonii psychicky ovlivňováni Maahky. Bull se dostane do pasti a Grek-10 ho s poukazem na chronosophii ohrožuje smrtí. Podle poznatku maahkských vědců by pátrání galaktiků po mezi časovými rovinami skákajícím umělém světě vyvolalo konstelaci, která by vedla k opětovnému probuzení minulosti Andromedy a tím návratu tyranie »Mistrů ostrovů«10). V poslední sekundě svého přítele zachrání Icho Tolot. Grek-10 je zabit a Grek-1 zbaven svého postavení.

Nový Grek-1 maahkské diplomatické skupiny označuje Chronosophii jako šarlatány, ale Bull zůstává skeptický. Zatímco Tolot s HALUTOU odlétá na Halpat11), protože tamní syntronika má data, která už na Halutu nejsou k dispozici, vydá se Bull s CIMARRONEM na klamný let k transmiteru Gercksvira12), přistane ale 29. března na planetě Khaaron, která krouží kolem těžiště slunečního trojúhelníku Alfa-Centra. Objeví se tam ale pět moderních lodí Maahků a poutacími poli odtáhnou terranskou loď pryč. Bull a jeho posádka je uvítána Chochaty, čtyřnohými, ještěrovitými praobyvateli archivního světa.