Alfa-Centra

Astronomická data:
Galaxie:Andro-Alfa
Hvězdy:3 modří obři
Počet planet:1
Vzdálenost od Slunce:asi 2.05 mil. LY
Známé planety v soustavě:
Alfa-Centra

Sluneční transmiter Alfa-Centra, nacházející se v centru Andro-Alfy, se skládá ze tří stejných modrých obří sluncí. Tři slunce jsou od sebe navzájem vzdáleny jen 5 milionů kilometrů a vytvářejí rovnostranný trojúhelník. Kolem slunečního transmiteru obíhá jen jedna planeta. Planetě se také říká Alfa-Centra a sluneční transmiter je ovládán z ní.

Poté co je v justovací stanici na Quintě zjištěna aktivita slunečního transmiteru v Andro-Alfě, který transportuje objekty z centra Andro-Alfy do Hororu, podaří se pěti astronautům nakaženým centrálním morem (Halgor Sörlund, Hegete Hegha, Cole Harper, Son-Hao, Imar Arcus) získat informace o pohybu flotily Maahků. Poté navrhne Allan D. Mercant plán, osvobodit pět mužů z vězení na Quintě a na ALTAI je vyslat do Hororu. Komando tam opustí pólovou šachtou dutosvět a snaží se navázat s Maahky kontakt. Maahkové s terranskými špióny nevyjednávají, ale nechají je přímo přes Horor přenést do Andro-Alfy. Tam se tým materializuje ve slunečním transmiteru Alfa-Centra, odkud jsou tažným paprskem přeneseni na planetu Alfa-Centra.

Později je kompletní transmiterový systém, který představuje baštu Maahků věrných Mistrům ostrovů, zničen rebelantskými Maahky.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál