Ala

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Poloha soustavy:(453 - 609 Ly od Země)
Známé planety v soustavě:
Paro
Patří ke Spojenému Impériu. Administrátorem je Pol Underson. Patří k nejstarším koloniím Země.
Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!