Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Quinta
hledat
Astronomická data:
Soustava:Twin
Vzdálenost od hvězdy:80 mil. km
Gravitace:1.56 g
Atmosféra:kyslíková

Řídící stanice slunečního transmiteru Twin se nacházela na pátém světě, na Quintě. Na Quintě panovala gravitace 1.76 gravů a existovala tam kyslíková atmosféra.

Na povrchu se nacházelo několik opuštěných zřícenin měst s pavoukovitými robotskými strážci. Kromě toho se na Quintě nacházely dvě justační stanice pro transmiter. Jedna ze stanice byla nadzemní, nacházela se na pólu planety a dalo se do ní vniknout neviditelným vchodem. Druhá byla podzemní, nacházela se v blízkosti rovníku pod dvěma velkými pahorky a dalo se do ní dostat jen skrze antigravitační šachtu.

Historie

Když CREST II v roce 2400 přistál na Quintě, začaly se zkoumat ruiny města a došlo k bojům proti robotím strážcům planety. Tolot, Gucky a Gecko se pokusili přenastavit sluneční transmiter, a dostali se přitom, až na Tolotovu pravou ruku, kvůli časové pojistce do jiné časové roviny. Gucky je Dullem přesunut do nedávné minulosti, což ho nanejvýš poplete. Perry Rhodanovi a Atlanovi se podaří Tolota, Guckyho a Gecka znovu dostat do správného času. Kromě toho se jim podařilo konečně nastavit sluneční transmiter. Strážci systému Twin nacházející se na palubě speciální kosmické lodi tím ale byli zalarmováni, změnili opět nastavení, a CREST II byl přemístěn na Horror.

Později na Quintě přistál ANDROTEST I. Omar Hawk se skrze ukrytý vstup dostal do justážní stanice. Specialisté ANDROTESTU zjistili z nastavení, kde se CREST rematerializoval, a opustili planetu, zatímco se znovu rozhořely boje se strážními roboty.

Když se Maahkská pevnost pokoušela zničit transmiterové spojení mezi Mléčnou dráhou a soustavou Twin, objevil Omar Hawk a Ismail ben Rabbat druhou, podzemní justační stanici. Útoku pevnosti se ale podařilo zabránit.

Když Akonané v roce 2401 obsadili Twin s 80‘000 loděmi, stáhli se Terranci pryč. Při hromadném útoku Maahků, kteří přišli z Hororu a chtěli zpět dobýt Twin, byla zničena justační stanice na Quintě, a jak Akonané, tak i Maahkové, byli zajati v systému Twin. Od té doby mohl sluneční transmiter Twinu, až do jeho domnělého zničení v roce 2405, už jen přijímat, ne ale vysílat.