Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2405
hledat

1. ledna 2405

Gucky, Marshall, Sengu a Noir ničí Tefrodskou základnu na Jago III (PR 282)

konec února 2405

šest Pozemšťanů, mezi nimi Homer Gershwin Adams, se osvobozují ze základny Mistra ostrovů Miras-Etrina (PR 283)

11. února 2405

stevardka Sandia Maint zažije první implantátový útok (T 47)

20. února 2405

Sandia Maint zažije druhý implantátový útok. Je propuštěna ze služeb aerolinií (T 47)

březen 2405

Nicholson Suchoy se dozvídá o případu Sherpa Carmicheal (T 42)

1. března 2405

Rogier Stahl-Keevan doráží na Zirkon (T 47)

2. března 2405

Cooper Landsberckh je zavražděn (T 47)

3. března 2405

Stahl-Keevan nalézá mrtvolu Landsberckha (T 47)

7. března 2405

Stahl-Keevan přijímá funkci šéfredaktora Zirkon star (T 47)

9. března 2405

Sandia Maint je znovu napadena (T 47)

12. března 2405

tefordský agent Nguyen Sarillet je objeven a zabit (T 47)

23. března 2405

Emilio Albert Aboyer je aktivován, aby chránil prvního řídícího mistra z Rumalu Krumara Rabkoba (PR 284)

24. března 2405

Rhodan je Adamsem informován o hospodářském oživení po aféře s padělanými penězi (PR 284)

27. března 2405

Aboyer převáží Krumar Rabkoba na Zem (PR 284)

29. března 2405

první fragmentální zbraně je nalezena mutanty a Aboyerem a zneškodněna (PR 284)

30. března 2405

druhá fragmentální zbran je nalezena; Sengu a Rakal Woolver jsou přitom zraněni (PR 284)

31. března 2405

Sintra Mahure-Rontoff vypočítává pravděpodobnost třetí zbraně (PR 284)

2. dubna 2405

nositel implantátu ze Zirkonu je uzdraven (T 47). Aboye a Willy odhalují existenci třetí zbraně (PR 285)

3. dubna 2405

na Zemi začíná galaktická vrcholná konference (PR 285, T 47). Tefrod Broysen je zastřelen Atlanem a tak se definitivně zabrání spuštění třetí zbraně, která byla ukrytá v tělech 32 administrátorů (PR 285)

12. dubna 2405

Suchoy doručí Carmichaelovi příkaz vyškolit skupinu testovacích kolonistů a nalézt Dashiela Falkayna (T 42)

květen 2405

narozen Joan Carruthers (T 193)

uprostřed května 2405

muž Gaelyn Carruthers přichází na Lochny při pádu o život (T 193)

konec května 2405

Don Redhorse, Brazos Surfat a Caaler Faader odhalují tajemství velké matky Posbiů (J4/Voltz)

počátek června 2405

porada žijících Mistrů ostrovů (PR 286). Sluneční inženýr se materializuje ve slunečním šestiúhelníku. Betty Toufryová, Tama Yokida, Baar Lun a Gucky ho chytí. Při výslechu pomocí Toufryové, Johna Marshalla a Guckyho vyjde najevo, že Sluneční inženýři jsou nevinní, co se týče zločinů Mistrů ostrovů; Sluneční inženýr shoří ve hvězdě (PR 286)

kolem roku 2405

v ne zcela přesně udané době je Tefrodka Tresca Rauden přesunuta do minulosti () (T 35)

11. června 2405

Rhodan startuje do soustavy Ztracených (PR 287)

16. června 2405

Atlan startuje s VANUTO (Frank Stuyven) z Gleamu na Tatrun (PR 287)

17. června 2405

Atlan zahajuje na Tatrunu (Uhrak V) kontakt s Devíti otci Maahků (PR 287)

19. června 2405

Atlan podepisuje mír mezi Maahky a Solárním inpériem, jehož klauzule obsahuje zničení Slunečních transmiterů (PR 287)

1. července 2405

Rhodan projeví Atlanovi po jeho příchodu do Andro-Bety skrze Guckyho a Rase Čubaje své díky (PR 288)

3. července 2405

Rhodanova flotila, s CRESTEM III a lodí na zničení slunce RAWANA (Laan Tukesku), startuje z Gleamu (PR 288)

9. července 2405

flotila dosahuje šestiúhelníku v Andromedě. Vzplane desetihodinová bitva na odvedení pozornosti mezi Maahky a Tefrody (PR 288)

10. července 2405

sluneční šestiúhelník v Andromedě je zničen RAWANOU (PR 288). Je zachycena jedna loď Slunečních inženýrů (PR 288, PR 289)

uprostřed července 2405

Gucky, Redhorse a dvojčata Woolverovi se dostávají na domovský svět Slunečních inženýrů Hoel (Eyhoe II) (PR 289). Sluneční inženýři se po rozmíšce s Tefrody odeberou do slunce svého systému (PR 290)

konec července 2405

transmiterová cesta je nestabilní (PR 291)

srpen 2405

výcvik Wollonggongských kolonistů předčasně skončí. Sherpa a pět dalších kolonistů dál pronásleduje Falkayna (T 42)

16. srpna 2405

narozeni Suzan a Michael Rhodanovi (PR 291)

25. srpna 2405

Gleam je vyklizen; tím se Andro-Beta vrátí zpět Maahkům (PR 291)

konec srpna 2405

transmiterová cesta se definitivně zhroutí; tefrodská flotila zaútočí na Šrotový transmiter. Timo Benz, Warren Levier a Pulpo Rimak odlétají transmiterem na Kahalo, jsou staveni se svou lodí, mohou ale dát varování (PR 291). Kahalo je zničeno (PR 293)

září 2405

FRANKFURT (Alwin Zimmer) oznamuje zničení Šrotového transmiteru (PR 292). BARCELONA (Don Redhorse) objevuje opuštěnou stanici Maahků; loď je krátce na to sestřelena. Redhorse, Brazos Surfat, Papageorgiou, Brandon a Doutreval přežijí a jsou zatčeni Forrily (PR 292). Brazos Surfat umírá v souboji s Forrilem. Redhorse získá Wazala-hodnost Forrilů a zavolá posily (PR 292)

Carmichael sleduje Falkayna do labyrintu na Manethu. Pilar Accarti ho následuje. Falkayn umírá na souchotiny. Accarti a Carmichael jsou přeloženi na Wollonggong (T 42)

7. října 2405

GARIBALDI (Paron Tarminov) doráží na Gleam a přiváží zprávu o zničení Kahala (PR 293)

9. října 2405

při průzkumném letu na Central Station jsou Redhorse, Egan Lathar a Arl Tratlo zatčeni Miras-Etrinem. Rhodanova flotila doráží na Central Station. Egan Lathar je zastřelen. Tefrodské strážní loďstvo ničí stanici. Při dobýjení stanice jsou zabiti Miras-Etrin a Arl Tratlo. Central Station je zničena (PR 293)

20. října 2405

GARIBALDI přistává na Teře (PR 294)

listopad 2405

Cassiddu Templin potkává na poušti Lochny Franka, Gaelyn a Joan Carrutherse a Jentho Cardona. Skupina se vydá úěšky na cestu do civilizace (T 193)

13. listopadu 2405

Bullyho flotila dosahuje stanice Lookout. Kakuta a Jokida zkoumají stanici (PR 294)

14. listopadu 2405

Bully a Allan D. Mercant dobývají stanici Lookout a dozvídají se souřadnice Multidonu (PR 294)

15. listopadu 2405

Rhodan dobývá Midway station. Gucky potkává Proht Meyhet (Faktor III) a umožní mu utéct (PR 294)

24. listopadu 2405

Midway je dobyta (PR 294)

25. listopadu 2405

Bullyho flotila dosahuje Midway (PR 294)

konec prosince 2405

CALCUTTA přistává na Lochny (T 193)

10. prosince 2405

při rozhovorech mezi Maahky a Pozemšťany je dohodnut společný útok na Multidon (PR 295)

17. prosince 2405

s pomocí Harna může Gucky, Ras Čubaj a Tronar Woolver přistát na Multidonu (PR 295)

22. prosince 2405

planeta je zničena Arkonskými bombami. Proht Meyhet uniká zániku a přesouvá se do Mléčné dráhy (PR 295, J7/Terrid)

24. prosince 2405

Mirona Thetin (Faktor I) je zachráněna a převezena na IMPERÁTORA (PR 296)

konec roku 2405

v ne zcela jisté době je Tefrodka Tresca Rauden přemístěna do minulosti (rok ??) (T 35)

Tefrod Spander začíná dlouho cestu do Mléčné dráhy. Veze s sebou atomovou šablonu Mirony Thetin (T 72)

Jake Latur je na základě vyšetřování Ronalda Tekenera degradován a odsozen k pobytu na Beseler (Atlanův román 8)

Lyngosinský drogový kruh (iniciátor: Lurlean Trask) je rozbit USO (Atlanův román 10)

Skokan Felimurda ztrácí nohu a spouští se jako Kneipier na Lepso (Atlanův román 10)

Andoveer "doc" Tramac stanovuje diognózu Coudenhovescheovi nemoci; je propuštěn z experimentální flotily a převelen na Asgaard (T 49)

objevena rychle se točící hvězda Nurmi (T 84)

narozen Ty Caumont (T 53)

na Zemi narozen Ronald Keller (PR 338)

na Zemi narozen Wai Tong (PR 335)