Perry Rhodan 248 (Česká obálka) Perry Rhodan 248 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 248
Název:S nasazením života
(Unter Einsatz seines Lebens...)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Mistři ostrovů
Vydáno poprvé:1966
Vydáno v češtině:2000
Čas děje: 2402
»Zlatý« dává rozkazy - a ničivá flotila se shromažďuje...
Hlavní postavy románu:

Grek-1 - Maahk je připraven položit svůj život za věc Terry

Perry Rhodan - Velký administrátor Solárního impéria

Gucky, John Marshall, Kitaj Išibaši a Ras Čubaj - Grekovi pomocníci při špionážní misi

Maršál Bradx - vrah z Duplo-Rot

Brähk - strážce, který se nechá přesvědčit

»Zlatý« - kontaktní osoba tajemných »Mistrů ostrovů«

V mlhovině Andro-Alfa1), která leží 62‘000 světelných let od Andro-Bety, je koncem listopadu 2402 zpozorováno shromažďování flotil. Na radu Maahka Greka-1 odlétá CREST II a IMPERÁTOR do Andro-Alfy a zjišťují, že flotily Dvounosích společně s loděmi Maahků útočí proti jiným maahkským svazům. Na palubě jedné lodi Dvounosích se propašují Grek-1, Gucky, Kitaj Išibaši a John Marshall na planetu Alfa-Centra1). Dozvědí se, že Mistři ostrovů kvůli opakovaným pozorováním neznámých lodí v Andro-Betě začali provádět vyšetřování mezi kmeny Maahků. Přitom došlo k odporu a vzpouře několika skupin Maahků, což mělo za následek trestní a ničivé akce Maahků, kteří jsou oddáni Mistrům ostrovů.

»Zlatý«, jeden z mála Maahků, kteří mají bezprostřední kontakt s Mistry ostrovů a který je v Andro-Alfě zastupuje2), svolal velitele flotil na Alfa-Centra. Reprezentant Mistrů, jehož třpytící se tělesný povrch údajně slouží jen jako přijímač hyperimpulzů, kterými páni Andromedy mohou svého velvyslance kdykoliv usmrtit, přikáže odletět k transmiterovým stanicím vnějšího obranného pásu Andromedy a další protivníky zničit. Nakonec vejde ve známost, že se za velezrádce považovaný Grek-13) zdržuje na Alfa-Centra. Aby je odchýlil od Terranců, rozhodne se Maahk, jehož cílem je osvobodit svůj národ z nadvlády Mistrů, se obětuje, a označí se za jediného iniciátora procesů v Andro-Betě. Je poté pronásledován, a obě maskované terranské lodi, které spustí útok na Alfa-Centru, jeho život už nemohou zachránit. Vezmou na palubu tři mutanty a vrátí se zpět do Andro-Bety.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál