Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1573
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1573
Název:Pohled do času
(Blick in die Zeit)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 23. století př.n.l. / 1173 NGL = 4760
Návštěva na Poutníku - ID dává pohled do minulosti
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan, Atlan a Gucky - Ilt přenese oba muže na planetu Poutník

Ernst Ellert - posel ID

Nermo Dhelim - lemurský vědec

Ermigoa a Mirona Thetin - dvě nositelky buněčného aktivátoru

Perry Rhodan a Atlan teleportují s Guckym na Poutník a jsou přemístěni do 23. století před Kristem. Zažijí jak Ernst Ellert jako posel ID1) předá lemurskému vědci Nermo Dhelimovi, který s LORGON sleduje stopu superinteligence, čtrnáct válcovitých buněčných aktivátorů buněk, které se během několika dnů nevratně nastaví na své nositele. Nemají sloužit jen pro oživování buněk, ale také jako psiqové kosmonukleotidu stabilizovat elementy v kosmu a tak sloužit jako obrana proti mocnostem chaosu. ID tak povýší do Andromedy emigrované Lemury na své pomocníky a vládnoucí národ Lokální skupiny a dá jim lhůtu dvaceti tisíc let, než v Mléčné dráze dozraje další z Lemurů pocházející pomocný národ. Kromě toho předá ID Dhelimovi přes Ellerta příkaz, aby dohlédl na to, že tento národ bude hlídán a na planetě v systému Histo budou pod buňky aktivujícím polem umístěni zástupci všech epoch jeho vývoje, aby tak superinteligence mohla být kdykoliv informována o vývoji těchto lemurských potomků2).

Když Rhodan ukáže nefunkční buněčné aktivátory Rase Čubaje a Fellmera Lloyda3) a požaduje vysvětlení, předá Ellert aktivátory Dhelimovi s upozorněním, že nesmrtelnost není trvale zapůjčena. Když Nermo Dhelim Poutník opustí, ukáže Ellert Rhodanovi a jeho druhům, jak Lemur, který teď sám nosí buněčný aktivátor předá na Tamaniu4) další přístroj jakož i nefunkční aktivátory své dceři Ermigoe. Když své milence, Tamratce Mironě Thetin, vypráví o buněčných aktivátorech, přinutí ho tato z lačnosti prozradit jejich úkryt, zatímco vyhrožuje, že Ermigou nechá zabít. Lemur jí předá dvanáct volných buněčných aktivátorů, utají ale, že také Ermigoa jeden aktivátor nosí. Potom Mirona Thetin zabije Dhelima tím, že mu odebere aktivátor, který poté exploduje.

Zatímco se Ermigoa skrývá5), najde Mirona Thetin v následujících letech jedenáct spojenců, kterým předá jedenáct ostatních aktivátorů, skryje před nimi ale svou identitu, a založí tak »Mistry ostrovů«6). Když se po staletích cítí být pět Mistrů zneužíváno jako loutky a intrikují proti vůli své velitelky, jejíž identitu rozpoznali, odstraní Mirona Thetin rebely, zatímco se v masce šestého spiklence rebelie zúčastní7). Její vláda skončí teprve když Terranci proniknou do Andromedy8).

Poznámka: tento popis historie neodpovídá vzniku Mistrů ostrovů a způsobu vytvoření aktivátorů Selaronem Merotou, jak je popsán v románu T 288. Obecně se tento popis bere za alternativní realitu způsobenou časoprostorovou zmateností ID)

Krátce než Poutník opět zmizí, vrátí se Atlan, Rhodan a Gucky zpět na ATLANTIS. Ellertovo vystoupení v období Lemurů je interpretováno jako další symbol zmatenosti ID. Když CIMARRON dorazí také do systému Histo, ukáže Icho Tolot Rhodanovi nefunkční buněčný aktivátor, který našel ve vraku SAMURU9).