Perry Rhodan 1588 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1588
Název:Falešný řetez
(Die falsche Kette)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1173 NGL = 4760
V jeskyni pod Zonai - velké tajemství je odhaleno
Hlavní postavy románu:

Dorina Vaccer - Mírostrůjkyně pozná hořkou pravdu

Amdan Cutrer - Dorinin mistrovský žák

Aramus Shaenor a Balasard Imkord - členové triumvirátu se mají změnit

Perry Rhodan a Roi Danton - Terranci jsou nedůvěřiví

Pod vlivem útoku Ceby Jandavari na Voltry1) odloží Dorina Vaccer 1. října 1173 NGL buněčný aktivátor. V následujících dnech trpí pocity slabosti, úzkostnými stavy a záchvaty ztráty reality. Schopnost poznat velkou vizi, kterou doposud následovala, Linguidka ztratí. Když 4. října navštíví svůj keř Kima na Taumondu2), stane se pro ní jeho obrovský nárůst symbolem duševní degenerace aktivátor nosících Mírostrůjců. Následujícího dne přistane na Lingoře. V novém záchvatu je ohrožena ztrátou vztahu k realitě a zachrání se, zatímco se dotkne keře Kima malého dítěte, který v reakci na to začne kvést.

Dorina Vaccer tajně pronikne 6. října do pro veřejnost uzavřené jeskyně Kima. Po přesném prozkoumání jeskynních kreseb, že umělec své obrazy koncipovat v řeči tance, nejstarší linguidské komunikační formě, aby je učinil srozumitelné pro rané Linguidy, kteří zmutovali a upadli zpět do primitivity. Mírostrůjkyni je jasné, že Kima je nesmírným »falešným řetězem«, skupinou nepřípustných asociacích, která obsahuje celkový světonázor Linguidů. Jak je na Kimu sáhnuto, ztratí se celková realita Linguida. Podle obrazů pozná Dorina Vaccer vnik Kimy a pochopí, jak je tento výraz Linguidů identický se starým symbolem pro »pevnou zem«:

Pokusy Arkonidanů v systému Haemon3) měli za následek trhlinu v časoprostorovém kontinuu, skrz kterou byla část arkonidských a tefrodských trosečníků na Lingoře vtažena do hyperprostoru. Zatímco se pevně semkli k větvi keře rostoucího před jejich jeskyní, udrželi si v nepochopitelnosti páté dimenze kontakt s realitou. Styk s hyperprostorem vedl u Linguidů, kteří vznikli ze splynutí Arkonidanů a Tefrodů, k mutaci rozumu. Zatímco pohlédnou do struktury svého myšlení, získávají nové porozumění pro komunikaci. Jeden z nich přeložil poznání linguidských rozumových vzorů do jeskynních kreseb pod Zonai. Nově získaný světonázor se neorientoval jen na čtyřrozměrné kontinuum, ale obsahoval nevědomé asociace z páté dimenze, které v určitém měřítku ulpívali na spodní straně všech pojmů. Přijdou-li Linguidové, například při průchodu transmiterem, do styku s hyperprostorem, tak zpozorují pátou dimenzi, která uvede v činnost falešný řetěz, a rozum toho, kterého se to týká, je zničen.

Dalším rozmnožováním odnoží keře, který byl rovněž změněn kontaktem s hyperprostorem a který pozůstalým nadále odnímal strach, vznikl kult keře Kima. Ten odváděl pětidimenzionální impulzy, které Linguidé v průběhu svého života přijímali, do hyperprostoru a rostl tak.

Dorina Vaccer požaduje od Aramuse Shaenora a Balasara Imkorda, aby odložili své buněčné aktivátory, protože jejich vysílané pětidimenzionální impulzy vedou ke ztrátě Kima, ale oba to odmítnou. Shaenor vidí v jeskynních obrazech od ID plánované stvoření Linguidů, kteří jsou v jeho očích kvůli vztahu k páté dimenzi partnery superinteligence. Když Dorina Vaccer trvá na svém, chce jí dát Imkord odstranit, ale Mírostrůjkyně unikne.

Když 11. října svůj buněčný aktivátor opět pověsí na svůj keř Kima, na kterém ho kdysi našla4), pomůže Dorina Vaccer 15. října zachránit Roie Dantona, Adonora Cyrfanta a Raldo Raii, a připojí se ke galaktikům. 18. října vypráví na Zemi Perrymu Rhodanovi, Atlanovi a ostatním bývalým nositelům aktivátorů o svých poznatcích a žádá je poté, aby třináct ostatních Mírostrůjců od aktivátorů osvobodili.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál