Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Tituly a hodnosti > Mírostrůjci
hledat
Tento článek pojednává o linguidských Mírostrůjcích (Friedensstifter), ne o Mírojezdcích (Friedensfahrer), v českém vydání nepřesně přeložených jako Mírostrůjci. Další významy jsou uvedeny v článku Mírojezdci

Mírostrůjce je linguidský titul. Tento titul může získat jen ten, kdo je má dar rozumět a využívat dalších funkcí jazyka, a dále ho speciálním výcvikem dovést k dokonalosti.

Talentovaní Linguidé, jejichž jazykové schopnosti nejsou až tak vyškolené jako u Mírostrůjců, se nazývají Smírci. Smírci jsou nasazování především u každodenních problémů nebo pracují jako učitelé v jazykových školách.

Pro Linguidy není jazyk jen prostředkem ke komunikaci, protože rozpoznali, že díky řeči a jazykovým výrazům vzniká u každého živého tvora individuální realita. Díky obratnému využití jazyka i jeho neverbální stránky, lze ovlivnit prožití subjektivní reality, nebo ji i dokonce zcela změnit. U této schopnosti se nejedná a parapsychické nadání.

Dovednost Mírostrůjců se však neomezuje pouze na jejich mateřskou řeč lingo, ale působí i na cizí národy, jako jsou například Terranci a Tentra-Bluesané, stejně jako na zvířata a polointeligentní rostliny.

Mírostrůjci jsou velice vážení a těší se úctě všech Linguidů. Jejich vrozené schopnosti se plně mohou rozvinout teprve až po intenzivním výcviku a jsou nasazovány u větších sporů, v nichž už si Smírci jednoduše neví rady. Pokud Mírostrůjce během života ztratí své schopnosti, ztrácí automaticky také svůj titul.

Vždy je vyhlášeno, že je nadaný Linguid po svém výcviku jmenován Mírostrůjcem. Není však jasné, kdo je jmenuje a jak toto jmenování probíhá.

Historie

Mírostůrjci nehrají - ačkoliv si jich všichni pro jejich schopnosti váží - v rámci linguidské společnosti žádnou významnou mocenskopolitickou roli. To, že by měl jeden Linguid znamenat více, než jiný, není absolutně slučitelné s ideologií Linguidů.

To se však změní, když čtrnáct z nich v roce 1171 NGL obdrží od ID buněčné aktivátory. Chápou to jako známku toho, že jsou vyvolení, a proto se poté snaží linguidský národ vést.

15. února 1173 NGL jsou sluneční soustavy, které Linguidům patří, rozděleny mezi ně. Aramus Shaenor, Balasar Imkord a Dorina Vaccer představují triumvirát, který je výše, než všichni ostatní Mírostrůjci. Balasar Imkord dostane nejvyšší rozhodovací pravomoci a tím je tedy vlastně jmenován neomezeným vládcem. Bransor Manella a Narada Sonkar se stanou protektory Lingory se statusem ministrů bez zvláštního resortu. Další Mírostrůjci jsou jmenováni guvernéry patnácti linguidských slunečních soustav, přičemž je do jejich čela pokud možno zvolen takový Mírostrůjce, který z konkrétní planety pochází. Hagea Scroffy dostane bezvýznamnou planetu Kloyrok a zastává názor, že je to pro něj trest za jeho opoziční vystupování proti nové politice.

Známí Mírostrůjci

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Friedensstifter« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)