Jazyková škola

V jazykové škole je vyučován filosofický základ linguidské kultury.

Podle této teorie se Linguidové vidí jako součást univerza a jako takoví jsou si se všemi ostatními částicemi rovni - nejsou o nic méně důležití než galaxie, avšak nejsou ani o nic důležitější než atom. Tento způsob pohledu zahrnuje všechny živé tvory, což znamená, že jsou všechny formy života rovnocenné.


Absolutní realita

Absolutní realita zahrnuje všechny jevy a vnější vlivy, na jejichž existenci se zakládá vesmír. Protože bytosti, které jsou samy součástí tohoto universa, nejsou schopny pochopit tyto jevy a vlivy, je absolutní realita ne zcela známá. Nemůže být ani popsána ani pochopena, protože nikdo neví, co vesmír doopravdy je.

Objektivní realita

Objektivní realita zahrnuje všechny známé obecně platné pojmy, z nichž se skládá obraz vesmíru. Vedle pojmů, které mohou být rozpoznány vlastními smysly, existují také výrazy pro prokazatelné, ale ne bez technických přístrojů či vnímání jiných živých tvorů popsatelné fenomény. K těmto pojmům se řadí například rychlost světla a další fyzikální konstanty, které platí pro všechny známé živé bytosti.

Subjektivné realita

Subjektivní realita obsahuje to, co se všeobecně označuje jako skutečnost, tedy obraz, který určují naše smysly, a do značné míry je pro každého živého tvora stejného původu rozdílný. Důležitost, která je pojmu subjektivní realita přičítána, závisí na příslušném hledisku různých druhů živých tvorů. Na této úrovni se nachází i řeč, která tedy samu skutečnost nepopisuje, ale ukazuje to, co její původci za ni považují.

Individuální realita

Individuální realita zahrnuje vše, co souvisí s osobními životními okolnostmi a zkušenostmi živého tvora. Zahrnuje úroveň pocitů, myšlenek, představ, fantazie a víry, stejně tak jako jevy, které se nepovažují za všeobecně platné a každá bytost je prožívá naprosto individuálně. Tyto jevy mohou ovlivnit a zkreslit pohled na subjektivní realitu. Nepřímo přes pojem individuální realita je tedy možno manipulovat subjektivní realitu.


Jazyk

Jazyk je nástroj, díky kterému je možné popsat, uspořádat a pochopit realitu. Skládá se z pojmů, které mají protějšek ve skutečnosti nebo v představách. Není možné cokoliv pochopit, aniž by byl dříve pochopen i pojem. Naopak nikdo nemůže vymyslet pojem a tak vytvořit realitu, která vůbec neexistuje.

Formy jazyka

Akustické podněty jsou jen jednou z možných forem jazyka. Mohou být vytvořeny také s pomocí dalšího smyslového vnímání, dokonce i díky smyslu, jehož existence je neznámá.

První funkce jazyka

První funkce jazyka je definice vlastního bytí, změny a času.

Druhá funkce jazyka

Druhá funkce jazyka je uvědomění si spojení vlastní reality a zkušeností realit ostatních.

Třetí funkce jazyka

Třetí funkce jazyka je změna skutečnosti. Protože subjektivní a individuální realita je závislá na osobním hledisku, je možné toto hledisko s pomocí jazyka změnit. Změna pojmů se rovná změně skutečnosti.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Sprachschule« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.10.2021
1566 před NGL
2. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459515.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!