Perry Rhodan 1550 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1550
Název:Nový cíl
(Die neue Bestimmung)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1171 NGL = 4758
Návrat na místo zrození - národ dostane příkaz
Hlavní postavy románu:

Dorina Vaccer, Balasar Imkord, Aramus Shaenor a Kelamar Tesson - Linguidé poslouchají rozkaz

Perry Rhodan, Reginald Bull a Atlan - následují Mírostrůjce

Carrom Durok - Atlanův průvodce na Vironu

Moron Zembal - oblíbený žák Balasar Imkorda

Poslušni příkazu ID »Vraťte se na místo vašeho narození!«, odletí Mírostrůjci 16. prosince 1171 NGL ke svému domovskému světu. Superinteligence jim sdělila, že po selhání Terranců mají nastoupit na jejich místo a že dostali to, co jejím pomocníkům patří.

S ODINEM sleduje Perry Rhodan delfínovitou loď KAUPAN Mírostrůjce Balasara Imkorda, který ho kdysi zavedl ke svému keři Kima1), do systému Anira a přistane 19. prosince s shiftem na Drostettu. Protože Imkord cítí, co příkaz ID pro bývalého nositele aktivátoru, ve kterém vidí Shingjama, cosi jako přítele, musí znamenat, jde Terranci z cesty. Přesvědčen, že Mírostrůjce v den narozenin navštíví svůj keř Kima, uloží tam Rhodan 28. prosince signální generátor. Jak předpokládal, o dva dny později se aktivuje, ale Terranec tam najde Morona Zembala, nejvíce oblíbeného žáka Imkorda. Aby svému mistru ušetřil zklamání, zřídí se Linguida s přístrojem do propasti. Imkord vyzve poté Rhodana, aby Drostett ihned opustil2).

Atlan sleduje s ATLANTIS GOLAVU a NIRANDOR, lodě Mesta Saronova3) a Kelamara Tessona4) do systému Nashaan a přistane tam sám s kluzákem na Vironu, čtvrté planetě. Sice se mu oba Mírostrůjce nepodaří kontaktovat, dozví se ale 21. prosince, že na linguidském světě je vykopávána kosmická loď. Když 26. prosince s Tessonovým žákem Carromem Durokem vykopávky navštíví, pozná Atlan, že se jedná o vrak starého arkonidského kulovitého křižníku. V souladu s Perry Rhodanovými zážitky na fiktivním Poutníku roku 6050 před Kristem5) dá deset tisíc let starému, mumifikovanému Arkonidanovi spontánně jméno Demaron. Nakonec se Arkonidan s ATLANTIS vrací zpět k ohnisku Poutníka6).

Reginald Bull sleduje Dorinu Vaccer, která je novou úlohou Mírostrůjců znepokojena, k jejich domovskému světu Taumond v systému Kaokrat7). Protože CIMARRON nedostane povolení k přistání, vrací se Bull již 17. prosince zpět k ohnisku Poutníka a o dva dny později odlétá s Icho Tolotem v jeho HALUTĚ k Aramusovi Shaenorovi8), který je s VAROAREM na cestě do systému Teshaar a obává se, že ID a její nové filozofie.

31. prosince nalezne Dorina Vaccer na svém keři Kima zavěšený buněčný aktivátor a vezme si ho.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál