Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1506
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1506
Název:Svět Linguidů
(Eine Welt der Linguiden)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1169 NGL = 4756
Hledání stop v sektoru Simban - a setkání v oáze míru
Hlavní postavy románu:

Dorina Vaccer a Balasar Imkord - dva Mírostrůjci naváží kontakt s Terranci

Perry Rhodan - následuje pozvání

Reginald Bull - Terranec je krajně nedůvěřivý

Gucky - Ilt má špatné svědomí

Na základě radiogramů zkoumá Salaam Siin v HARMONII1) řeč Linguidů a zjišťuje, že nemají žádný výraz pro válku, útisk, podvod, vraždu. Jinak se Lingo příliš neliší od ostatních galaktických jazyků, takže úspěchy Mírostrůjců musí být způsobeny účinkem jejich osobnosti. Analýzy kromě toho ukazují, že linguidská společnost je povolně organizovaná obec bez vyhraněné hierarchické struktury.

Mezitím sleduje Dorina Vaccer události na Compolu2) a dojde k závěru, že galaktikové se nedají činit zodpovědnými za ztrátu Kima Senfro Datalba a Gerino Vaidera. V přesvědčení, že příliš těsné kontakty s Galaktikem mohou ohrozit vývoj malé linguidské říše, ale také se bude muset utišit zvědavost Galaktiků, vydá Mírostrůjkyně pokyn, aby galaktické svazy zpočátku nesměli přistávat na žádné linguidské planetě. Protože se Aramus Shaenor zdržuje na Teffonu, planetě kterou Bluesané původně nazývali Zayazza, a je proto nedosažitelný, obrátí se Dorina Vaccer s pomocí na Balasara Imkorda.

Zatímco Atlan s KARMINOU odlétá k Bluesanům, hledají ODIN, CIMARRON a HARMONIE jednoho z dvaceti Mírostrůjců v systému Teshaar, ve kterém se nachází původní svět Linguidů, Lingora. Galaktikům tam řeknou, stejně jako v jiných linguidských soustavách, že Aramus Shaenor se nachází na Teffonu3). Když tři lodě dorazí do systému Sedeider, jsou Perry Rhodan a jeho společníci pozváni jménem Balasara Imkorda na jeho domovský svět Drostett, který jako jediná planeta krouží kolem slunce Anira. Zde Dorina Vaccer galaktikům vyjasní, že vstoupení do galaktika pro její národ nepřichází v úvahu, protože nutná politická struktura by zničila linguidskou kulturu. Kromě toho Mírostrůjkyně vysvětluje, že tucty Linguidů ztratily své Kima, když její národ začal s transičním pohonem pronikat ke hvězdám. Kima, jehož ztráta se vyznačuje nejen duchovně, ale také způsobuje tělesné změny, asi není srovnatelný s pojmem duše. Linguidové rozdělují skutečnost na několik úrovní nebo realit. Nejvyšší rovina je »absolutní realita« nebo »úroveň scházejících pojmů«, která obsahuje vesmír jako celek a všechno v něm ležící, a proto živí tvorové tohoto vesmíru nejsou přístupní. »Objektivní realita« nebo »úroveň nezměnitelných pojmů« obsahuje vnitřek universa, spočívá z kosmických konstant a je proto stejný pro všechny inteligence. »Subjektivní realita« na kterou se zrcadlí »úroveň materiálních pojmů« je naproti tomu pohledem na svět různých forem života. Svět myšlenek, víry, pocitů a zkušeností jednotlivých živých tvorů tvoří jeho »individuální realita« na »úrovni duchovních pojmů«. Zatímco Salaam Siina oprostí od neopodstatněného strachu před návratem do svého domova, který pochází z obavy, že chvilkovou ztrátou své schopnosti zpívat4), ztratil své mistrovské schopnosti, dokáže Dorina Vaccer, že Mírostrůjce může harmonickou kombinací řeči těla a mluveného slova posunout pojmy v představách jedince a tím změnit jeho »Individuální realitu«.

Belasar Imkord vyzve Perryho Rhodana, aby ho doprovázel na jeho každoroční životní cestě, a Terranec jde po boku mlčenlivého Mírostrůjce přes drsné pohoří Drostetts beze slova k Imkordovu stromu života. Tento zážitek na něj udělá hluboký dojem, Rhodan začne věřit, že Linguidové jsou mírumilovní a laskaví obyvatelé. Také Gucky, kterému Dorina Vaccer odebere pocit viny za Vaidera, si vyvine kladný postoj k Linguidům. Reginald Bull asi ale uchová svou nedůvěru5).

Protože Atlan ohlásí, že objevil vadu Linguidů, vydají se tři loď galaktiků 31. prosince 1169 NGL na Teffon.