Perry Rhodan 1415 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1415
Název:Stopa proroka
(Die Spur des Propheten)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1143 NGL = 4730
Výpad na Aontan – Gucky a mistr pěvec rekognoskují
Hlavní postavy románu:

Salaam Siin - Ophaler má špatné karty

Perry Rhodan - Terranec na stopě proroka

Gucky - myšob na průzkumu

Reginald Bull - kraje »chůvu«

Vennerreyen a Angorr - představitelé Shangantů

Když CIMARRON1) 10. července 1143 NGL odstartuje z Ayshran-Ho, je na orbitu zpozorována neznámá, 280 metrů dlouhá, 150 metrů široká a 80 metrů vysoká kosmická loď. Plavidlo, které Perry Rhodan kvůli výčnělkům vystupujícím z trupu nazve anténovitá loď, odpovídá přesně jednomu z cizích typů lodí, které jsou vidět v pozadí záznamu Icho Tolota2). Anténovitá loď opustí transicí systém Lishtar, ale Gucky zachytí z myšlenek jednoho Gurrada informaci, že staromódní loď, jejíž posádka se tvořena Bekassy, chce oklikou dorazit do systému Rashta. CIMARRON zde zanechá rádiovou bóji a vydá se rovněž ke slunci Rashta, jehož druhá planeta Oppakh má představovat duchovní a vědecké centrum Shagantů.

Mezitím si nechá Salaam Siin u Phoenix-1 od Caroly Ast, astronomky PERSEUSE, vyložit karty. Žena, která má umělecké jméno Meryll, předpovídá velkou bolest a ztrátu schopnosti zpívat. Dao-Lin-H'ay navrhuje Ophalerovi, aby se svou HARMONIÍ podnikl záchrannou akci pro zbylou pětinu NARGA SANT3), ale Atlan nařídí, tento záměr odložit4), a vyšle pěvce a Kartaniňany do Magellanu, aby Rhodana informovali o zániku TS-CORDOBY a smrti Ratbera Tostana a Posy Poose. V systému Lishtar objeví Salaam Siin rádiovou bóji a následuje CIMARRON do Oppakhu.

Tam Shaganti vůči Rhodanovi zatajují existenci lodi Bekassů, ale Gucky jí objeví na Aontanu, jednom z měsíců Oppakhu. Zatímco Rhodan s Angorrem, předsedou komory myslitelů a jeho vědeckým sborem Venerreyů bezvýsledně vyjednává, vyrazí Reginald Bull, Gucky a Salaam Siin tajně na Aontan. Terranec a myšob mohou jeden z ochranných štítů, které anténovitou loď obklopují dočasně deaktivovat, a Ophaler, hluboce znejistěn Meryllovou předpovědí, pronikne neuváženě do cizí lodi. Tam narazí na Bekassu, dva a půl metru vysoké bytosti se zašpičatělou hlavou, dvěma svalnatýma, chapadlovitýma nohama a dvěma krátkýma rukama. Se svými hnědými leteckými blánami a zvykem viset hlavou dolů na tyčích, připomínají netopýry. Když létající bytosti na vetřelce zaútočí paprskovými zbraněmi, spadne ze stropu deska a rozdrtí Ophalerovy membránový věnec. Behassu se sice zraněného pokouší lékařsky ošetřit, nemohou ale orgán, který Salaam Siin potřebuje ke zpívání, zachránit.

Angorr a Venerreyen vysvětlí, že Bekassu jsou mladým národem, který teprve před krátkou dobou vyvinul kosmické lety do vesmíru. Protože se vyvíjejí vlastní cestou, brání je Gurradi před všemi škodlivými vlivy. Jako podmínku za vydání omráčeného Ophalera požadují oba Shaganti, aby galaktikové opustili systém Rashta a zřekli se pronásledování lodi Bekassu.

20. července se Salaam Siin probudí. Na základě jeho vyprávění je vyšetřeno, že Bekassu byli Kosmické hanze známi už před sedmi sty lety a že jejich rodným světem je Kassuban, pátá planeta slunce Orsa. Soustava Orsa se nachází poblíž černé díry na od Mléčné dráhy odvrácené straně Velkého Magellanova mračna.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál