Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1563
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1563
Název:Tajemství RIUNAN
(Geheimsache RIUNAN)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1172 NGL = 4759
Kontakt na Cyrazo - hráčské peklo vesmíru
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan hledá tajné informace

Gucky - Ilt na planetoidu Lasterů

Garvan z Taphraigu - zle mluvící Arkonidan

Sanur Gilbor Alleg-Gammach - hrabivý skokanský patriarcha

Jenner - šéf skupiny vyzvědačů

Na Arkonu1) ukáže mezitím tři měsíce trvající Atlanovo pátrání o osudu RIUNANU a původu Linguidů1) nejen souvislost mezi Crestem3) a Epetranem4), ale i spojení těchto dvou známých vědců se jménem špatnou pověst majícího Arkonidana Garvana z Taphraigu. Když ho Atlan 2. listopadu 1172 NGL chce navštívit na Arkonu I, je zničen Garvanův dům atomovou explozí. O tři dny později nabídne kdosi neznámý Atlanovi přes hypervysílačku report RIUNANU za vysokou cenu a chce se s Arkonidanem sejít na asteroidu Cyrazo ležícím mimo M 13.

Na asteroidu, který je rájem hráčů a prostopášníků, se 10. listopadu sejde skokanský patriarcha Gibor Alleg-Gammach s Atlanem a ujišťuje ho, že ho pověřil majitel reportu RIUNANU. Aby se setkal se zadavatelem patriarchy, odebere se Atlan na palubu válcové lodi ALLEGOR, která opustí Cyrazo. Gucky, který Atlana bez vědomí Skokanů doprovází, objeví v syntronu lodi část reportu. V něm se vypráví, že Tefrod Kalago, velitel SAMURU, se kterým RIUNAN v systému Haemon uvízl2), byl rebelem proti »Mistrům ostrovů«. Protože zjistil, že předkové Tefrodů kdysi prchli slunečním transmiterem z Mléčné dráhy do Andromedy5), doufal, že v domovině svých předků nalezne podporu v boji proti Mistrům. Protože se Tefrodi rozhodli vybudovat v systému Haemon základnu, došlo ke konfliktu s tam operujícími Arkonidany.

Když je Guckyho přítomnost objevena, vrátí se Alleg-Gammach zpět na Cyrazo. Tam se 15. listopadu objeví domněle mrtví Garvan z Taphraigu a dá se poznat jako zadavatel Skokana. Když chce z obchodu vycouvat, je otráven. Krátce před svou smrtí poradí Atlanovi, aby navštívil Crestův archív.