Perry Rhodan 1559 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1559
Název:Atlan a Linguida
(Atlan und der Linguide)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1172 NGL = 4759
Pomoc pro Bionty z Drumbaru - Monkinové útočí
Hlavní postavy románu:

Atlan - vstupuje do duelu s Mírostrůjcem

Aramus Shaenor - promluví Nakkům do svědomí

Liici-Pjee-Nyr - generál Monkinů

Faragit - starosta Yboru

Nikki Frickel - Terranka je propuštěna

Linguidští Mírostrůjci, kteří na Drumbaru zjišťují, proč na některé Bionty a Monkiny nemají žádný vliv1), zjišťují, že tito mají zvlášť silně vyvinutou individuální realitu2). Jejich falešná pouta2) jsou spolu svázána tak úzce, že tvoří stabilní jednotku a každé posunutí fazetky rozumu vyvede z rovnováhy ty, kterých se to týká. Nápadné je, že právě takoví Bionti byli odváženi Nakky.

21. července 1172 NGL se nad Drumbarem vynoří »Stratég« Monkinů s flotilou 130 staromódních lodí, ale piráty arkonidské jednotky rychle obklíčí a zneškodní. Ukáže se, že stratég je bluesanský klon Yelyaz, bývalý agent WIDDERU3).

Aramus Shaenor navštíví Atlana a táže se ho na Nakky, kteří unášejí Bionty a Monkiny. Mezi Mírostrůjcem a Arkonidanem, vůči kterému Shaenor v neposlední řadě kvůli jejich setkání na Teffonu4) projevuje otevřené nepřátelství, dojde k bojovnému rozhovoru, aniž by Linguida použil své schopnosti. Atlan se domnívá, že jeho extrasmysl Mírostrůjci znemožňuje ho ovlivnit. Na konci vyhoví Arkonidan Shaenorově žádosti a informuje ho o Nakkách.

Krátce na to je Shaenor navštíven Nakkem, který se zvlášť zajímá o jeho buněčný aktivátor. Mírostrůjce může pochopit individuální realitu cizorodé bytosti sice jen neúplně, přiměje ale Nakka přes rozhovor k tomu, aby se 23. července vzdali své tektonicky ohrožené základny, propustili terranské vězně a Bionty, pokud u nich nechtějí sami zůstat. Více než 200 Biontů se přidá dobrovolně k Nakkům, kteří 30. července se svými trojzubcovitými loděmi Drumbar opustí5). Také Linguidové odstartují, poté co Aramus Shaenor klade Atlanovi na srdce, aby žádost Biontů předložil radě galaktika.

31. července se Perry Rhodan krátkodobě s BÁZÍ objeví v systémech slunce Uliha, Lihama a Halil, protože od Sato Ambushe dostal informace o projektu Nakků. Nakonec se BÁZE vypraví k expedici do Truillau6).

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál