Menu

Sektor Simban je kulovitý prostor o poloměru asi 1000 světelných let, který se nachází v Eastside Mléčné dráhy.

Centrem sektoru je sluneční soustava Simban, podle které byl Terranci celý sektor nazván. Vzdálenost jeho centra ke Sluneční soustavě činí přesně 80701 světelných let.

Převažujícími národy v sektoru jsou Bluesané rodu Tentra a Linguidové.

Zdejší sluneční soustavy: