History

z Databáze Multiversa
Oběžná dráha tohoto nebeského tělesa kolem rudého slunce je užší než dráha Merkura. Slunce samo ale vyzařovalo ve srovnání se Sluncem jen asi polovinu tepla. Planeta byla velká asi jako Země a měla přibližně stejnou gravitaci. Také ovzduší bylo skoro stejné jako pozemské. Byl zjištěn rozmanitý organický život. Podrobnosti nemohla sonda na takovou vzdálenost ukázat, ale dalo se předpokládat, že na neznámé planetě jsou rozlehlé lesy a travnaté stepi. Počítač stanovil průměrnou teplotu na povrchu na 23 stupňů Celsia, tedy o něco málo vyšší než na Zemi. Na této planetě si Tefrodi zřídili hrůznou zoologickou zahradu - unášejí sem již od pravěku Pozemšťany. Žijí tu tak vedle sebe lidé z různých historických epoch. Lidé nestárnou. Jen cítí podivnou lenost až malátnost.