Hoel

z Databáze Multiversa
má v průměru téměř čtrnáct a půl tisíc kilometrů. Přitažlivost je jedna celá třicet pět g. Rotaci téměř nemá, ale vzhledem k pozici uvnitř tří slunečních drah je zbytečná.