Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1678
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1678
Název:V ohnisku vřeten
(Im Brennpunkt der Spindeln)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1207 / 1208 NGL = 4794 / 4795
Arcoané, Haluťané a Terranci - poznají nový cíl
Hlavní postavy románu:

Colounshaba a Pulandiopoul - oba Arcoané vynikají pětidimenzionální matematikou

Myles Kantor - šéfvědec galaktiků hledá ohnisko Vřeten

Philip - Ennox obtěžuje a naléhá

Voltago - kyberklon je tajemnější než kdy jindy

Nadja a Mila Vandemarovy - zrcadlově narozené najdou novou stopu

Průzkumy ukazují, že sice existuje dvacet Vřeten, ale ani Voltago ani dvojčata Vandemarova, Keith Junker, Norman Bliss nebo Donald Hagen nevykazují negativní Strangeness. Philip, který s devatenácti dalšími Ennoxy zdržuje v BÁZI, zdůrazňuje 9. prosince 1207 NGL, že negativní strangeness Lyndary a jejích Ertrusanů1) v žádném případě nesouvisí s transferem na Mystery2). Přitom udává, že se monochromatický Sampler číslo osmnáct nachází 95 milionů světelných let od Borgie na druhé straně Velké prázdnoty a že rušení, které Ennoxům brání ve vstupu do Velké prázdnoty a ze Samplerů je vrhá na Mystery, je srovnatelné s působením Maciuunensoru3).

Paunaro zjišťuje, že jednotlivá Vřetena mají různou vícedimenzionální strukturu. Colounshaba, která galaktikům poprvé prozradí, že kdysi s Pulandiopoulem objevila Mystery a poznala energetickou strukturu Veegů4), nainstaluje podle konstrukčního principu Beauloshairova žáka5) Doshuwidadara v LAMCII hypergeum, zvláštně pracující síťový počítač, aby mohla Vřetena prozkoumat.

Také Kallia Nedrun je Vřeteny uvržena do záhadné klatby, kterou Myles Kantor vidí v souvislosti s tajemným původem jeho ženy. Zatímco Theané naléhají na návrat galaktiků domů, podaří se Colounshabě s podporou Mily Vandemar a Haluťanů zjistit konstelaci dvaceti Vřeten, jejichž optimalizovaná pětidimenzionální struktura ukazuje na určitý bod uvnitř Velké prázdnoty.

Společně s TARFALOU vyrazí LAMCIA 15. prosince s Perry Rhodanem, Atlanem, Icho Tolotem, Voltagem a dvojčaty Vandemarovými k 11.4 milionů světelných let vzdálenému místu a vezmou s sebou Roberta Gruenera a pro Velkou prázdnotu vyvinutý čtrnáctý kmen Androgynů6). Když Arcoanská loď 10. ledna 1208 NGL, dlouho po TARFALE, dorazí k cíli, je tam objevena jen anomálie hyperspektra. Nakonec se objeví Sampleru podobná, bezslunečná planeta. Kdysi květy pokrytý povrch, který je rozpoznatelný při přiblížení na pět set kilometrů, se zdá být náhlou katastrofou ztuhlý na led7). Během příletu se Voltago dostane do stavu nepohyblivosti. LAMCIA přistane na temném světě, který dostane jméno Charon.