Perry Rhodan 1706 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1706
Název:Kibb
(Kibb)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1,2 milionu let př.n.l./ 1216 / 1217 NGL = 4803 / 4804
Perry Rhodan a Atlan ve zkoušce - Moira odhaluje tajemství
Hlavní postavy románu:

Moira - Ayindijka, kterou její národ neakceptuje

Kibb - tajemná bytost vypravuje

Perry Rhodan - Pozemšťan klade podmínky

Atlan - starý Arkonidan zůstává zase jednou tvrdošíjný

Algaan - nedůvěřivá koordinátorka

Moira vezme Perry Rhodana a Atlana do Arresa a odveze je k loděnickému světu Ruulem, který jako druhá planeta krouží kolem umírajícího slunce. Algaan, Caliba, Nieda, Frala a Syne, pět koordinátorů Ayindiů, jim představí projekt Parrix (Dobrý soused), spolupráci v obraně proti Abruse. Galaktikové mají přitom schopnost se jako nositelé aktivátoru neomezeně zdržovat v Arresu a imunitu proti záření abruských krystalů, pročež jsou vybaveni ayindijskou technikou. V naději na technologický posun Rhodan souhlasí. Při simulačním pokusu, ve kterém se učí zacházet s rejnokovitou lodí, jsou Rhodan a Atlan konfrontováni s abruskou projekcí Barayena, který má zpočátku obrovskou velikost, ale rychle se smrští na normální velikost člověku velice podobné bytosti, která se vyznačuje slabými vlasy porostlým týlem a malými, u sebe stojícími knoflíkovýma očima. Když se v simulačním testu ukáže, že Rhodan a Atlan nejsou schopni rejnokovitou loď ovládat mentálními povely, chce Algaan, která na galaktiky pohlíží s nedůvěrou, plán ukončit, ale Moira naléhá na to, aby tři lodě byly vybaveny ručním ovládáním. Algaan ale tvrdí, že nadsvětelný faktor v řadě několika miliard by musel být snížen na dvě stě milionů, čím je jen třikrát tak velký než u galaktických lodí.

Během těchto událostí vypraví Moira, jejíž vzpomínky se vracejí, etapovitě o svém životě:

Jako mladá novicka je Moira školena na Thyssanu pro boj proti Abruse a informována o poměrech v Arresu. Několik teorií se pokouší vysvětlit, proč na této straně universa, na kterém kromě Ayindiů jako další inteligentní život existují jen Barayeni, je život vzácnější než v Parresu, ale žádná nedokáže obstát1). Moira se dozví, že Ayindiové kdysi při zkoumání vesmíru ve všech směrech narazili na Abruse, o němž kromě rozsahu není nic známo a který se neustále roztahuje, zatímco jeho krystalické lodě ukládají na s jeho mocenskou oblastí sousedící planety abruské krystaly a tak je přeměňují na krystalické světy. Mnoho Ayindiů se utěšuje s pověrou, že oběti Abruse jen přejdou na druhou stranu a budou se moc vrátit. Vedle krystalických lodí a krystalických světů jsou pseudomateriální projekce, které se mohou objevit kdekoliv a kdykoliv, třetím projevem Abruse. Novicka pozná pasážní světy v systému Aariam a dozví se, že Oosinom, první pasážní planeta byla zničena při experimentu2). Existuje domněnka, že vehementní odpor, který Tanxtuunra projevuje vůči Ayindiům, se zakládá na mýlce a jejich nenávisti k vlastnímu Abruse.

Když Axxach, dvacet milionů světelných let dlouhá trubice, která jejich pět milionů světelných let velkou sféru spojuje s jen dva miliony světelných let velkým životním prostorem Barayenů, má průměr už jen dvě stě tisíc světelných let, začínají Ayindiové stahovat své jednotky z fronty spojenců. Sledujíc apel Barayena Vogendona se Moiřina skupina připojuje k dobrovolnickému sboru, který se nazývá Kapunda (zatracenci) a podporuje humanoidy proti postupujícím krystalickým lodím. Nakonec je Axxach přesto zapečetěn zkrystalizovanými světy3).

O pár let později se Moira, která si usmyslela, že z Parresa nalezne přístup k Barayenům, připojuje k poslednímu ayindijskému komandu, které pronikne na druhou stranu. Má uzavřít pasážní světy, aby jednak zabránili možnému útoku Tanxtuunry a na druhou stranu znemožnili Abrusemu dobytí Parresa. Aby živým tvorům na vyšším evolučním stupni ale přístup do Arresa povolili, ukryjí Ayindiové na pasážních planetách vřetena a skryjí, aby hádanku zkomplikovali, příslušných jedenadvacet segmentů na jedné klíčové planetě. Moira je přidělena k jednotce, která má tuto klíčovou planetu, jeden z nejkrásnějších světů Arresa, přenést na druhou stranu. Když kvůli poruše slunce klíčové planty zůstane v Arresu, aktivují inženýři Ayindiů nouzový program a celá planeta je šokově zmražena4). Protože Quidor mezitím Tanxtuunru vybavil novou zbraní, která neutralizuje temnopole Ayindiů, musí rejnokovité lodě prchnout hluboko do Parresa. Ačkoliv tím své druhy odsoudí k smrti, uzavřou ayindijští inženýři pasážní světy.

Protože na Moiru stále ještě pohlížejí s nedůvěrou, podrobí koordinátorky Moiru důkladnému vyšetření, které ukáže, že jejích 78 domnělých vlasových pramenů je připojeno do její nervové soustavy a do krevního oběhu. Moira vysvětluje, že v hlavním stanu Quidora, mocné vesmírně pevnosti s továrnami, narazila na genotechnika Kibba. Tento vyvinutý živý tvor se podobal hlasovému příčesku a umožňoval svému nositeli libovolně dlouhý pobyt na druhé straně vesmíru. V přesvědčení, že Moira lže a bojují v ní dvě osobnosti, prosí koordinátorky Rhodana a Atlana o pomoc. Arkonidanovi se podaří vylákat druhé vědomí ze zálohy, a když Rhodan na Moiru naléhá, aby svou paruku sundala, představí se jako Kibb a vypráví:

Dříve než Moira po padesátidenním pobytu v Parresu přistála na jeho domovské planetě5), aby mohla v klidu zemřít, žil Kibb jako jeho druzi jako neinteligentní, krvelační, chapadly vybavení paraziti. Protože Kibbové již vyhubili velkou část životních forem na své planetě, nutí je nedostatek potravy zůstávat ve stavu strnulosti. Když se Ayindijka objeví, napadne Kibb okamžitě domnělou oběť. Z Moiřiny krve do cizopasníka ale proniknou obrazy a pojmy a vyvolají u něj inteligenci. Aby hodnotné hostitelské tělo zachoval, eliminuje Kibb arresské elementy, které zabraňují Moiře v přežití v Parresu.

Quidor z Tanxtuunry přistane na planetě, a Moira se rozhodne, s nasazením života zaútočit, ale Kibb převezme kontrolu jejího těla a přiměje jí, aby se k Rytíři Hlubiny připojila jako orbiterka. Kibb vymaže Moiře informace o vlastní existenci a jejím původu z Arresa. Nechá Moiře sice informace, že Quidorovo vítězství se zakládalo na přirozeném procesu, vezme jí ale vědomosti o padesátidenní lhůtě. Kvůli své vojenské výchově se z Moiry během let stane žoldnéřka6), a Kibb pozná, že symbióza oba partnery činí relativně nesmrtelnými a že by separace byla pro oba z nich smrtící.

Když Kibb o dva miliony let později při návštěvě theanské školy na planetě Quidor musí zjistit, že Quidor z Tanxtuunry nechal zcela vyhubit život na jeho domovském světě, aby zabránil další symbióze Kibbů s Ayindii, dostane vztek, zničí pomník vůdce Tanxtuunry a začne běsnit v zařízeních planety7).

Také když se Moira vrátila ke svému národu a uvědomila si zvláštnosti svých nádherných vlasů, otálel Kibb nejdříve odhalit svou existenci, dokud si nebyl jistý, že žoldnéřka za symbiózou stojí.

Moira skutečně odmítne se od Kibba oddělit, aby mohla být Ayindii uznána za plnohodnotného člena jejich národa. Protože se ale sama cítí být Ayindijkou, je připravena, společně s Rhodanem a Atlanem bojovat za osvobození Arresa. Nejdříve chce ale oba galaktiky odvést zpět k BÁZI, protože se v sektoru Noman vyskytly problémy.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál