Perry Rhodan 1707 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1707
Název:Útok Abruse
(Attacke der Abruse)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1217 NGL = 4804
Krystalická flotila útočí - rozhodující bitva v Arresu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - nesmrtelný pošle BÁZI do velkého boje

Hermes Exigari - hangárový technik se bojí Arresa

Moira - Ayindijka požádá galaktiky o službu

Myles Kantor - vědec učiní objev

Streep - Ayindi bojuje svou velkou bitvu

15. ledna 1217 NGL vysadí Perry Rhodana a Atlana na BÁZI STYX, který 10. ledna opustil Ruulem. Nosná loď je stále ještě obklíčena deseti tisíci pulcovitými loděmi a raunašskými Oktopody. Po Paunarovi1), který prováděl hyperdimenzilnální měření, se vrací také Icho Tolot1) do nosné lodi, a hlásí, že se k systému Daffish blíží deset tisíc jednotek Damurialu. Ayindiové ale nejsou ochotni poslat víc rejnokovitých lodí k obraně BÁZE, protože v Arresu nastává velká ofenzíva Abruse.

Jeho postup byl až dosud brzděn stanicemi SRURG pomocí trojnásobně odstupňovaného obranného systému, který sněhové vločky krátkodobě změnou pětidimenzionální struktury prostoru přinutí k podsvětelnému letu a tak je mohou rejnokovité lodě napadnout. Poprvé se Abruse podaří proniknout ke střednímu obrannému prstenci, osmnáct tisíc světelných let, zatímco osm tisíc sněhových vloček, které překonaly vnější obranu, vytvoří kouli a tak mohou vzdorovat lodím Ayindiů, dokud jejich smrtící paprsky nezničí stanice SRURG. Ayindiové brzy poznají, že velká flotila Abruse se blíží k vnitřnímu prstenci, který ve vzdálenosti několika světelných minut obklopuje soustavu Aariam. Za obrovských ztrát mohou zničit čtyři sta tisíc krystalických lodí, ale jedna jediná, 1200 metrů velká a kvůli vysokému dosahu záření nepřemožitelná sněhová vločka pronikne do centrálního systému Ayindiů.

Když se ohlášených deset tisíc kosmických lodí Raunachů 17. ledna vynoří nad Nomanem2), přistoupí Perry Rhodan na nabídku Ayindiů, se s BÁZÍ přes systém Aariam stáhnout k monochromatickému světu Osmnáctka3). Také posádka nosné lodi, která se krátce předtím vyslovila proti průniku do Arresa, souhlasí s tímto plánem. Energií uvolněnou v bojích je zabito mnoho Noman-Drakenů4). V systému Aariam podporují pomocné čluny a konvojové lodi BÁZE obranný boj Ayindiů. Střelba z transformačních děl velkou vločku sice nezasáhne, přinutí jí ale změnit směr. Krystalická loď vletí do pásu asteroidů mezi sedmou a osmou planetou a roztříští se. Třicet krystalických trosek zmizí náhle v transičním poli.

Když se BÁZE přes transiční pole Bannalu, koordinátorkou Eecree vedenou dvacátou planetu Aariamu, dorazí k monochromatickému světu, objeví Paunaro v »údolí barev« tělo Voltaga5). Září ve všech barvách spektra a podle výroku Nakka ještě žije. Kyberklon, který nasál energii ohnivé bouře a upadl do komatu, převezen na palubu BÁZE6).

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál