Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1738
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1738
Název:Starý Raunach
(Der alte Raunach)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1217 / 1218 NGL = 4804 / 4805
Je Thean Damurialu - a vede průnik do Arresa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - nesmrtelný se rozhoduje kontaktovat Damurial

Pi-Poul Thean - nejstarší Thean vyráží k odvážné akci

Myles Kantor - terranský šéfvědec udělá zajímavý objev

Dag-Rorn - mladý Raunach vidí v Theanech velký vzor

Starý Raunach Pi-Poul Thean, který kvůli své moudrosti a obezřetnosti u všech strážných národů Damurialu požívá stejně velkou vážnost a který přijal místo odvolaných Theanů Arc-Emema, Sum-Damama a Ole-Menega1) se rozhodne proniknout přes transiční pole zakázané planety Shaft2) na druhou stranu. Zatímco velká část Damurialské flotily Ayindie masivními útoku odchyluje, pronikne Pi-Poul Thean 2. prosince 1217 NGL s 25 oktopoidními loděmi svého národa a 5 pulcovitými loděmi Gish-Vatachhů do transičního pole. Dvacet tři lodí Damurialu, kteří se neporušené dostanou do Arresa, jsou v systému Aariam okamžitě napadeny. Pi-Poulův expediční sbor přistane na Lacivaru3) a obsadí řídící stanici planety, ale útok Moiry zničí lodě Theanů. Dvě stě pozůstalých se zabarikáduje v centrále řídící stanice.

Dříve než se CADRION, CIRIAC, CAJUN a MAMERULE 11. ledna 1218 NGL vrátí do systému Aariam, izolují Ayindové pasážní planety Parresa, které jsou celkem ohrožovány 30000 loděmi Damurialu4), pomocí štítového pole. Dovolí Perry Rhodanovi ale, transferovat BÁZI5) z monochromního světa Osmnáctka přes Aariam do Nomanu, aby si tak zajistil pozdější cestu domů do Mléčné dráhy. Hamillerova trubice činí nejasné náznaky o blížících se událostech převratného významu6). Poděšen chladnokrevností, se kterou Ayindiové prostě chtějí čekat, dokud na Lacivaru uzavřené vojsko Damurialu po padesáti dnech pobytu v Arresu sami od sebe zemřou, naléhá Rhodan na Ryundy, koordinátorku Lacivaru, provést záchrannou akci. Ačkoliv si je vědom, že galaktikové se Damurialu kvůli jejich počínání u Velké práznoty7) musí jevit jako barbarové, odlétá Rhodan s CIMARRONEM a ATLANTIS na Lacivar. Informuje Pi-Poul Theana o vztahu mezi Arresem a Parresem, o Abruse a o omezené době života na druhé straně. Thean, který porušitele tabu nepovažuje za absolutně zlé, ale pouze za bezohledné, je připraven nastoupit se svými lidmi do CIMARRONU.

Mezitím odletí HALUTA, LEPSO, MONTEGO BAY, NJALA, PERSEUS, QUEEN LIBERTY a TARFALA k Shaftu, aby tam čekaly na CIMARRON a ATLANTIS. Myles Kantor, který na místě, na kterém Smezzovi vražedné krystaly zasáhli9) jeho znaménko s galaxií8), cítí veliké svědění10), podnikne s Paunarovou trojzubcovitou lodí Nakků výpad do šachty pasážní planety. Její paradoxní délku vysvětluje tím, že ze Shaftu s délkou 17000 kilometrů pokračuje na arresanský protisvět Lacivar. Původní matoucí jevy uvnitř šachty ovšem zmizeli po zažehnutí izotopu vodíku 5H11). Paunaro tak může objevit předtím skrytou neobyčejnou 5D strukturu s měnící se hodnotou strangeness. Ta vytváří na všech pasážních světech existující výhybku na Mystery, která se stará o to, že Ennoxové jsou nedobrovolně přemístěni na jejich domovský svět, pokud chtějí pasážní planetu opustit zkratkou12). Lyndara a její Ertrusané dorazili z Nomanu na Mystery13), protože energie jejich zbraní v gravokrychli tuto výhybku aktivovaly. Nepatrný výboj v 5D přístrojích, se kterými Keith Junker, Norman Bliss a Donald Hagen v šachtě na Shaftu prováděli měření, nespustilo celkové přepnutí, ale vyvolalo jen přesun na Osmnáctku14). Trepeccové, kteří se zřítili do šachty na Canaxu, naproti tomu zemřeli15), protože nedisponovali žádnou pětidimenzionální technikou. Kantor je přesvědčen, že pro Ennoxe už nebude neexistovat žádná překážka, aby mohli proniknout do Velké prázdnoty16), až budou pasážní světy deaktivovány17).

V CIMARRONU je ničivá vášeň Gishů kvůli tíživému zajetí tak silná, že je ani bubnování Vatachhů nemůže zadržet. Před dávnými časy založili Raunachové společenství Gish-Vatachhů, protože vysoce inteligentní Gishové už nebyli schopni ovládat hormonálními nárazy vyvolávanou živočišnou agresivitu, která se pomocí feromonů přenášela na jejich druhy. Od té doby žijí Vatachhové v matriarchálně organizovaných velkorodinách Gishů, a muži obou národů slouží v Damurialu. Ačkoliv vzpoura Gishů ochladí frontu v CIMARRONU, učiní těžké vyjednávání mezi Rhodanem a Theanem, kterému prastaré tradice Damurialu brání věřit Terranci, pozvolné malé pokroky, protože se Rhodan přizná, že Galaktikové při styku s národy na okraji Velké prázdnoty udělali chybu. Nakonec začne Pi-Poul Thean vypravovat.