Perry Rhodan 1669 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1669
Název:Kyberklon
(Der Kyberklon)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1207 NGL = 4794
Ultimátum strážce - Perry Rhodan nouzové situaci
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Perry Rhodan v nouzi na planetě se šachtou

Voltago - kyberklon zažije svou největší hodinu

Mila a Nadja Vandemarovy - zrcadlově narozené se osvědčí jako průvodci Voltaga

Jagomir »Jagg« Fremon - technik chce pomoci dvojčatům Vandemarovým

Bwosy - strážce zakázaného světa

Poté co se od nich Halutské lodě 22. ledna 1207 NGL oddělili, aby přímo odletěli ke stanovišti BÁZE1), dorazí ODIN, JUPITER, SATURN a NEPTUN2) 9. března k planetě Shaft. FORNAXEM zde zanechaný robot informuje Perryho Rhodana o objevech expedice Jana Ceriba3) a udává, že hledání po třech zmizelých vědcích muselo být uprostřed listopadu přerušené, protože se vynořilo šest pulcovitých lodí4). Vatachh Bwosy předhodil galaktikům, že vstupem na zakázaný svět spáchali strašný zločin a hrozil jim soudem Theana, pokud se nestáhnou. 16. listopadu 1206 NGL se proto FORNAX vydal zpět k pulsaru Borgia5). Voltago pronikne do šachty a cítí, že zde, stejně jako u kotouče na Trantaru, ve kterém má být podle jeho výroku věčnost zkomprimována, panuje řád, jehož princip ale nemůže rozpoznat. Voltago se pokusí v hloubce 2060 metrů ležící propust do ničeho prozkoumat, a pozná, že ze Samplerů vycházející hyperfyzikální spojovací síť má daleko komplikovanější propojení, než předpokládá Rhodan, který věří, že všechny tyto planety mají ohnisko na Mystery6). Protože klon zdůrazňuje, že jen s pomocí Mily Vandemar může spatřit zázraky, jejich existenci cítil, je mladá mutantka, která se Voltagovi po jejím zážitku na Trantaru vyhýbá, ochotna prozkoumat šachtu společně s ním. Zatímco Nadja Vandemar zůstane ve stanici zřízené v hloubce tisíc metrů, pronikne její sestra a kyberklon hlouběji do šachty. Ačkoliv Voltago dokáže Milu Vandemar jen minutu ochránit před zděšením spojeným s jejím talentem, dovolí relaxačním efektem v šachtě způsobená změna rychlosti toku času oběma prozkoumat labyrint, který může rozeznat jen mladá žena. Objeví v něm předměty, mezi kterými se nacházejí do sebe propletené plastiky znázorňující cizí bytosti. Mila se jich sice může dotknout, ne ale jimi pohnout, jako by existovali mezi materiálním a imateriálním stavem. Sledujíc silné vábení vstoupí Voltago s Milou přes bránu do další části labyrintu. Dostanou se do nekonečné země, ve které mila vnímá všechno zvláštně popleteně a obráceně7). Neopatrným krokem spustí Voltago neúmyslně negativním strangeness nabitou prizmatickou pyramidu. Podobá se té, která se během hyperprostorové parézy dostala na Arkonu II do rukou Atlana8), vykazuje ale hmotnost 20‘111 kilogramů. Jeden z jejích dvaadvaceti segmentů chybí.

Mezitím vyjednává Rhodan s Bwosem, který se jako strážce z pověření Theanů objevil s jedenácti pulcovitými loděmi v systému Shaft, a snaží se získat čas. Podřídí se nakonec požadavku Gish-Vatachh, navštívit Siodora Theana, aby se podrobil jeho soudu. Krátce než ODIN vyrazí, dorazí Voltago a dvojčata Vandemarova s prizmatickou pyramidou, kterou kyberklon označuje jako Vřeteno, transmiterem na loď.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál