Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1675
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1675
Název:Kontakt u Borgie
(Kontakt bei Borgia)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1207 NGL = 4794
Arlo Rutanův oddíl v akci - proti Theanům
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan přijme vyzvání Thanů

Siodor Thean a Illinor Thean - soudci na okraji Velké prázdnoty nepovolí

Arlo Rutan - šéf komanda vyvine odvážný plán

Kjoster Nylldarg a Leonod Lagusto - dva ertrusanští vůdci skupin

Při svém příletu k BÁZI1) zjistí Perry Rhodan, že se kromě expedičního sboru Reginalda Bulla a Michaela Rhodana2) a svazu FORNAXU2), právě z Trantaru vrátili Haluťané Icho Tolot, Koul Laffal, Tarc Bottam a Muron Preyll3) jakož i křižníky HYPERION a RHEA, které dorazily před téměř dvěma měsíci, ale během návratu ze Slougharu4) ztratily kontakt s DIONE.

BÁZE čeká na flotilu strážců tabu. 1. listopadu 1207 NGL se nakonec objeví 502 pulcovitých lodí, které se dočasně semknou ke dvoum čtyřicet kilometrů dlouhým, jehlicovitým komplexům. V jejich doprovodu se nachází Siodor Thean a Illinor Thean se svými oběma 280 metrů dlouhými, banánovitě zakřivenými loděmi, které na spodní straně mají několik nástaveb. Theané naprosto odmítnou jednání s porušiteli tabu1). Svou silnější výzbrojí a flotilami korvet a křižníků, které se pod vedením Reginalda Bulla a Arkonidana Tymona t'Hooma skrývaly v ochraně Borgie, může BÁZE odolat útokům lodí Gish-Vatachhů. Dvaceti pulcovitým lodím se ale podaří poškodit kosmickou stanici Coma-115), dříve než je stačí zneškodnit čtyři halutské lodě.

Na přání Arlo Rutana Perry Rhodan naoko nakonec kapituluje před Theany a nechá jako symbol shody vypustit sto robomedvídků, které jsou přijati pulcovitými loděmi. Obsahují ale Siganci Syla Poupinem a Moranem Rautarem6) vyvinuté mikrotransmitery, s jejichž pomocí mohou Rutanovi pozemní oddíli proniknout do nepřátelských lodí a získat tak zajatce. Když se také ATHUER Siodora Theana dostane do nebezpečí, jsou Theané ochotni přijmout na palubě delegaci tvořenou Michaelem Rhodanem a oběma Linguidy Arinu Barrasem a Sui Zolnai. Podporán Sui Zolnai, která během dlouhého letu BÁZE svůj dar kvůli věku ztratila, může Mírostrůjce Barras přesvědčit Theany, že galaktikové vlastně sledují stejný cíl jako strážci tabu. Theané nato zruší soud ze Saillonu1) a vyjádří se být ochotni podat informace o původu tabu kolem planet Sampler a propustit Dilju Mowak a její posádku1) 7). Zajatí Gish-Vatachh jsou poté propuštěni.

Současně se ohlásí Atlanova expedice z Canaxu8). Chybí tak už jen Gucky a Alaska Saedelaere s DIONE9).