Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1670
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1670
Název:Tribunál
(Das Tribunal)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1207 NGL = 4794
Chce vyjednávat - ale zákon je neúprosný
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan předstoupí před hrdelní soud Theana

Siodor Thean - pro něho jsou jen viníci a nevinní

Henna Zarphis - Akonaka vede akční skupinu

Ljany - velitel pevnostní gardy v DAMURIALU

Dilja Mowak - Oxtorňaku čeká zvlášť těžký úkol

Na Sharre, třetí planetě umírajícího slunce Mora, předá Chubuk Thean v pevnosti ASAPHOS, která se svou pětiúhelníkovou věží sehrála důležitou roli v době války proti absolutnímu zlu1), svůj úřad nástupci Siodorovi, který má půldruhého metru vysokou, zakuklenou postavu, ze které je zpoza hledí kosmického oděvu vidět jen žluté oko2). Chubuk sám má půldruhého metru dlouhé, černě a rudě skvrnité tělo o průměru třiceti centimetrů, na jehož přední straně je třicet centimetrů velký shluk tmavošedých červovitých segmentů tvořících hlavu. Ze zesílení na zádech vychází zakrnělá letová blána. Starý soudce trpí tím, že i dva miliony let po skončení války musí být pod kontrolou ZÁKONÍKU odsuzovány bytosti pro porušení tabu. Siodor Thean je ale odhodlán svůj úřad se vší horlivostí vést dál.

Během letu ke 14.5 milionu světelných let od Shaftu vzdáleného sektoru Cruyon, který je asi napůl cesty k Borgii, je Nadja Vandemar transmiterovým skokem z ODINU a NEPTUN několikrát oddělena od své sestry. Chráněna Voltagovou aurou, pozná Mila Vandemar se svým darem zrcadlového vidění ve Vřetenu ze Shaftu nepopsatelné, do sebe včleněné struktury a cítí se tím být zároveň vábena a ohrožena. Vatachh Mtary je náhodou svědkem jednoho průzkumu, prizma ale zcela ignoruje.

V systému rudého slunce Cruyon jsou lodě očekávány flotilou pulcovitých lodí. Rhodan rozkáže NEPTUNU pod velením Dilji Mowak3), aby se stáhla, dříve než tři sta lodí Gish-Vatachh obklíčí jeho flotilu. Aby zabránili otevřenému konfliktu, přistanou Rhodan, Henna Zarphis a dvacet osm vojáků se space-jetem RAVEN a UNICORN na šesté planetě, ledovém světě Saillon, jejíž jako kontinent velký pevnostní komplex Rhodanovi připomene zařízení »Budovatelů centra« v M 874) a Hlubinozemi5). V DAMURIALU (soudní dvůr), který vykazuje stopy zkázy a zničení, jsou galaktikové předvedeni před Siodora Theana. Protože vstoupili na planetu, ze které kdysi vzešel bezejmenný, plíživý ďábel, a které se všichni musí vyhýbat, protože tam stále ještě ďábel hrozí6), odsoudí Thean, který zřejmě ví jen málo o událostech uplynulých dvou milionů let, galaktiky po teatrálním výstupu k vydání celého svého majetku a k deportaci na odlehlou planetu. Rhodan soud odmítne, vezme Theana dočasně jako rukojmího a vybojuje si se svými průvodci proti agresivním Gishům cestu do space-jetu. Současně prolomí ODIN, SATURN a JUPITER obklíčení pulcových lodí. NEPTUN, který je podporoval, je sestřelen a obsazen Gish-Vatachhy7). Aby varoval BÁZI, vydá se Rhodan s ODINEM a oběma křižníky okamžitě na cestu a dorazí 15. října 1207 NGL k pulsaru Borgia8).