Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1681
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1681
Název:Kurz Mléčná dráha
(Kurs Milchstraße)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1208 NGL = 4795
Perry Rhodan dává rozkaz k odletu - ale Theané nechtějí ustoupit
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan dává rozkaz k cestě domů

Siodor Thean - Thean hledá rozhodnutí

Dilja Mowak - v zajetí je Oxtorňanka teprve pořádně aktivní

Reginald Bull - Rhodanův nejstarší spolupracovník klade přátelství nade vše

Myles Kantor - jeho experimenty způsobí problémy

Theané dále naléhají na odlet Galaktiků. Poté co se LAMCIA a TARFALA 1. března 1208 NGL vrátí k BÁZI, je stanoven odlet na 15. března. Poděšen z toho, že Rhodan chce Guckyho1) zanechat nejistému osudu, rozhodne se Reginald Bull, zůstat ve Velké prázdnotě. Joara Clayton2) se k němu s KAHALEM připojuje. Během příprav startu experimentují vědci BÁZE a oba Arcoané se segmenty objevenými na Charonu. Přitom se musí obejít bez zrcadlového vidění Mily Vandemar, protože Voltago, důležitý pomocník mutantky, stále ještě setrvává ve strnulosti. Po marných pokusech se sice podaří vsadit segmenty do Vřeten, ty se ale ihned ze štěrbiny uvolní. Philip je ochoten na žádost Mylese Kantora odnést se svými Ennoxy segmenty a prizmatické pyramidy na Titan. Mario převezme dvě Vřetena, Gieselbert dva segmenty a Megananny3) jedno vřeteno a jeden segment. Sotva deset minut potom, co BÁZI opustí, vynoří se Philip hluboce sklíčený a vysvětluje, že dvě Vřetena a dva segmenty dorazily na Titan, ale Megananny se při cestě zkratkou něco hrozivého stalo4). Všichni Ennoxové opustí BÁZI.

Mezitím odsoudí Theané Dilju Mowak a ostatní vězně z NEPTUNU5) k deportaci. Jejich pokus o útěk selže.

14. března dorazí Gucky s DIONE1), následován osmi sty pulcovitými loděmi pod vedením Glenora Theana a Bilgina Theana, ke stanovišti BÁZE. Když se křižník odpojí ze svazu, je napaden Gish-Vatachhy. Alaska Saedelaere je těžce zraněn. Ed Morris6) a Selma Laron6) selžou. Gucky vypravuje, že DIONE už krátce po startu ze Slougharu byla napadena flotilou Glenora Theana.

Dříve než BÁZE vyrazí k Mléčné dráze, osvobodí Gucky Dilju Mowak a její posádku, zatímco do vězení na pulcovité lodi odnese transmiter, a rozbušky, které tam Atlan už předtím nechal odnosit Ennoxe, se postarají o rozruch7).