Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1636
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1636
Název:Poslední etapa
(Die letzte Etappe)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1200 / 1201 NGL = 4787 / 4788
Let do NGC 7793 - rozhodnutí na Guckyho oddechu
Hlavní postavy románu:

Gucky - Ilt riskuje všechno a prohrává

Felix - Ennox provede závažné rozhodnutí

Heimo Gullik - Hanzovní kapitán se dostane do velikých nesnází

Tipania, Megananny a Curious - trio Ennoxek udělá galaktikům ze života peklo

Philip - nositel buněčného aktivátoru zastaví XENOLITH

Nejistota o cíli letu a neustálé obtěžování třemi Ennoxkami Tipanií, Megananny a Curious způsobuje stálé klesání nálady na palubě XENOLITHU1). Dokonce i Heimo Gullik začíná pochybovat o Guckyho misi. 2. ledna 1201 NGL dorazí loď do malé hvězdokupy Karo-1001, pět set tisíc světelných let před NGC 7793. GECKO opustí XENOLITH a odvrátí tak Ennoxky, kteří svému druhovi Felixovi chtějí zabránit, aby galaktikům prozradil cestu k domovu, a připomínají mu 250 Ennoxů, jejich osud se mu podobal2). Mezitím Gucky s Felixem teleportuje na džunglovitý svět Guckyho oddech, jehož měsíce se jmenují Iltu3) a Jumpy4). U domorodců planety, malých humanoidů s talířovitými hlavami, najdou Gucky a Felix motorce podobný útvar, který by mohl být podpůrným zařízením Ennoxů a je uctíván jako pozůstalost Bohů, kteří zdejším obyvatelům kdysi přinesli řeč. Když se myšob dozví, že domorodci už dva týdny uctívají nového vejčitého boha a o něco později objeví tři metry velký, vejčitý objekt, který mu připomene zážitky na Cuelamazu5). Gucky teleportuje do nitra vejce a je tam konfrontován se sledem obrázků, které zobrazují let GECKA6) a nakonec vyjasňují, že ID odňal Guckymu svou přízeň a nyní zamýšlí oba budoucí nositele aktivátoru najít jiným způsobem7).

Felix, jehož důvěra v Guckyho vzrůstá, se rozhodne vydat mu souřadnice jeho domovského světa, protože myšob slibuje, že se žádný cizinec nedotkne povrchu planety Ennoxů a že Felixe domů přiveze řízený člun. Na Guckyho otázku, proč Ennoxové nestavějí kosmické lodě, vysvětluje Felix, že k tomu mají důvod, který ale nemůže prozradit.

Podle údajů Ennoxe odlétá XENOLITH ke žlutému slunci, které leží 50‘000 světelných let od NGC 7793 v prázdnotě, a kolem kterého obíhá jedna zemi podobná planeta bez sklonu osy, na které neukazuje nic na existenci technicky rozvinuté civilizace. Když je loď asi osmnáct světelných minut od svého cíle, objeví se Philip s bezpočtem dalších Ennoxů a deaktivuje zaměřovače a pohonné ústrojí. Zdůrazňuje, že by Ennoxové byli oloupeni o svůj existenční základ, kdyby galaktikové přišli do kontaktu s jejich planetou. 15. ledna, když se Felixův odvoz vrátí zpět ke XENOLITHU8) a loď je připravena k odletu, je Gucky přemožen svou zvědavostí. V souladu se svým slibem teleportuje do atmosféry planety Ennoxů, aby se nedotkl jejího povrchu. O něco později najde Alaska Saedelaere ve XENOLITHU duchem nepřítomného Guckyho, který si nemůže na nic vzpomenout a ztratil schopnost číst myšlenky9).