Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1648
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1648
Název:Zrcadlově narozené
(Die Spiegelgeborenen)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1170 - 1201 NGL = 4757 - 4788
Začalo to na Zwottertrachtu - a skončilo na Poutníku
Hlavní postavy románu:

Gucky - myšob se vrací ke svému původnímu úkolu

Alaska Saedelaere - Pozemšťan se pokouší Ilta motivovat

Felix - Ennox se ještě jednou ukáže

Cadfael Benek - už dva roky je průkopník ze Sairy pacientem medocentra na Mimasu

Ernst Ellert - čarodějův učedník se osvědčí jako mistr

Se starostí pozoruje Alaska Saedelaere, že Gucky na klinice na Mimasu1) setrvává ve stavu deprese a sebepochybností a neúčastní se událostí ve svém okolí. Ani to, že ho navštíví Ennox Felix2), a poděkuje mu za záchranu, myšoba nepovzbudí. Také Cadfael Benek3), který se úplně uzdravil a vrátila se mu paměť, Guckyho navštíví. Že si nemůže vzpomenout na vizi z Poutníka3), je pro Saedelaereho důkazem, že ID Guckymu skrze Beneka chtěl dát stopu pro pátrání po obou potenciálních nositelích aktivátoru. Z Benekova vyprávění se Gucky, Saedelaere a Felix dozvědí historii dvojčat Vandemarových:

20. března 1170 NGL poznává Gäaňanka Saira Vandemar Vincrana, který se jmenuje Spyke a který jako výzkumník žije na Zwottertrachtu4). Po Spykeho návratu na Zwottertracht zjistí žena, že je s ním těhotná a následuje Vincrana. Ten mezitím ale zemřel na uštknutí hadem. Zwotterka Keemila5), která patří k tajnému kruhu věštkyň, vidí v mrtvém Vincranovi, který se intenzivně zabýval historií Zwotterů a jejich psychod6), vyvoleného a přirovnává ho k Harzel-Koldovi7), otci mutant Boyta Margora8). Keemila a další Zwotterky se o Sairu Vandemar starají, nakonec ale těhotnou spoutají a pozdržují porod, dokud se Poutník neobjeví nad Zwottertrachtem5). 28. ledna 1171 NGL v 11:45 přivede Saira na svět dvojčata Nadju a Milu, se kterými se vrátí na Gäa. Dívky, které se od jiných dětí odlišují, jsou zvláštním způsobem spojené. Jakmile je Nadja dál než jeden kilometr od své sestry, ztrácí vztah k realitě a dostane do hrozivé, cizí reality, nepředstavitelného labyrintu z geometrických forem a pochmurných barev, který nazývá »svět za zrcadlem«. V roce 1184 NGL se Saira Vandemar se svými dcerami připojuje ke svému novému příteli Cadfaelu Benekovi, který chce s osadnickou skupinou najít v sektoru Yolschor najít nový domov. 2. ledna 1185 NGL přistane kolonizační loď AIOLOS na jedné planetě, která dostane jméno Saira, protože Saira Vandemar krátce po přistání vypadne z propusti lodi a zemře. Když se Mila později po nehodě odloučí od své sestry a dostane se do cizího světa, uvědomí si kolonisté odlišnost dvojčat. Dávají jim proto za vinu, když se v srpnu roku 1199 NGL v předpolí hyperprostorové parézy začne sektorem Yolschor šířit vlna šílenství9). Mila a Nadja Vandemarovi zachovají ale jasnou hlavu a dostanou osadníky s AIOLOSEM z nebezpečné zóny. Když Beneka a tři další poblouzněné osadníky svěří Arasům na Rabkungu9), odlétají s ostatními, kteří jsou opět normální, do Provconovy pěsti a usadí se na Gäa.

Když Felix pozná, že dvojčata Vandemarova jsou identická s oběma ženami, které se ho ujali na Gäa10), je Gucky přesvědčen, že obě jsou hledanými zrcadlově narozenými11). Pln nové energie vyrazí se Saedelaerem, Benekem a Felixem s GECKO a 17. září 1201 NGL dorazí na Gäa. Po krátkém váhání souhlasí Mila a Nadja Vandemarovi, že budou myšoba doprovázet na Poutník. Poté co Gucky a dvojčata na umělý svět 25. září proniknou pomocí teleportaci, jsou Ernstem Ellertem podrobeni poslední zkoušce, která je speciálně přizpůsobena Mile a Nadje a která Guckyho téměř připraví o rozum. Sestry dostanou své aktivační čipy. Gucky vyzve Ellerta k rozhovoru a dozví se, že se už 26 let nezdržuje na svém umělém světě. Když se Guckymu nedařila od ID uložená úloha12), musel Ellert, které schopnosti, ne ale identitu hledaných znal, na vlastní pěst jednat a svolal zrcadlově narozené11). Protože ale nezcela ovládá techniku superinteligence, došlo při odvracení »Lovců nesmrtelnosti« k úmrtím13). Zatímco se Gucky s oběma novými nositelkami aktivátoru teleportuje zpět do svého space-jetu, Poutník se dematerializuje14).

10. října se vrací Dračí flotila s ODINEM15) zpět z NGC 6503.