Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1530
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1530
Název:Bouře v temném mračnu
(Sturm in der Dunkelwolke)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1170 / 1171 NGL = 4757 / 4758
Posel se objevuje - prorok to předpověděl
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan a Atlan - Terranec a Arkonidan v Provconově pěsti

Keemilla - Zwotterská žena má vizi

Beaunomet Jaffe - obchodník s otroky se mění

Lystron - Vincran s telekinetickými schopnostmi

Mieka a Sammité - členové zničené AMATIL

Poté co ANEZVAR zničí jednu hřibovitou loď a ostatní utečou, vyjádří se Willon být připraven spolupracovat s Atlanem a Perry Rhodanem. Nakk vysvětluje, že za změny v Provconově pěsti jsou zodpovědné tisíce hřibovitých stanic. Stačí jich ale 130 sestřelit, aby se galaktické flotile otevřel koridor do temného mračna. V následujícím týdnu začne ANEZVAR lovit hřibové stanice. 26. ledna informuje poté CIMARRON a letí s galaktickými loděmi do nitra Provconovy pěsti.

Beaunomet Jaffe dorazí se svými společníky na Zwottertracht a zažije jak Zwotterské ženy Keemila1), Zwizza a Halligga ve vizi předpovědí přílet Poutníka a idealizovaně působícího humanoidního posla. 1. ledna 1171 NGL přistane Lystron s CIRBATEM, nechá Jaffeho zajmout klonovanými mutanty a odveze ho i s průvodci na jedovatý svět Zwotta III. Zde se pod kopulí nachází šest mušlovitých lodí z Truillau a zařízení, ve kterém tekhetičtí otroci staví hřibovité lodě. Lystron vypravuje, že Monos ve formě moudrého pána Remin Killiana2) nechal zde, na Arwalalu II a Teconteen IV vybudovat takováto zařízení, aby Provconovu pěst uvedl do původního stavu a vytvořil z ní tak nedobytnou baštu. Po jeho smrti se vincranští klonovaní mutanti, kteří na sebe pohlíželi jako na upřednostňovanou rasu, rozhodli kosmický, univerzální plán naplnit a převzít tak svoje dědictví. Před několika lety pak s nimi tajně navázali kontakt Truillauné. Aby eliminovali nebezpečné trojzubcovité lodě, nasadí Lystron z pověření truillauského velitele Ant-I-Yaana Jaffemu, Miece, Sammité a Ertrusanku Vertu Beikenovi dálkově ovládané nouzové vysílače a posadí je do vypreparovaného a bombami narvaného člunu. Oběma Arkonidankám se podaří deaktivovat odpalovací zařízení a se svými druhy se nakonec zachrání v ANEZVARU. Willom odleté se svou trojzubcovitou lodí na Zwottertracht. Když se sem dostane také zbytek nakkských lodí, materializuje se 28. ledna v 11:45 Poutník krátce nad Zwottertrachtem3). O něco později se tam objeví zmateně působící android Homunk.

S hrozbou, že zničí obydlené světy Provconovy pěsti, si Ant-I-Yaan vynutí pro své lodě volný odchod. CIRBAT mušlové lodě sleduje, ale Ant-I-Yaan loď svého vazala a důvěrníka nekompromisně zničí4).