Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 12. století
hledat

1101

Atlan poskytne obyvatelům hradu technickou pomoc a odebere se s Alexandrou do hlubokého spánku (T 92, AHC 10)

Anlytha dorazí bezprostředně po odjezdu Atlana do Diarmaid Fuighe a potká Tayaca, než opět uteče (T 92, AT 334)

1102

březen

Vzdoropapež Albert je ustanoven na jeden měsíc (AHC 9)

Bývalý vzdoropapež Theoderich umírá (AHC 9)

1105

Narozen Alfons z Kastilie (AHC 10)

1109

28. dubna

V Cluny umírá Cluniazenský opat Hugo (AHC 10)

1111

Papež Paschalis II. uzavírá s Jindřichem V. smlouvu ze Sutri, která ale ztroskotá na odporu německých knížat a biskupů (AHC 9)

1118

21. ledna

Papež Paschalis II. umírá v Římě (AHC 9)

1120

Domnělý rok narození Rainalda z Dasselu (AHC 9)

1122

Narozena Eleonore z Poitou (později z Aquitanie) (AHC 9)

Narozen Friedrich (Barbarossa) (T 282, AHC 9)

kolem 1125

Počátek používání kompasu v Číně (AHC 10)

1126

Počátek vlády krále Alfonsa VII. z Kastilie (AHC 10)

1127

Narozen Amasa, syn Ahitofela (T 282, AHC 9)

1129/1130

Pravděpodobný rok narození Jindřicha (Lva) ze Saska (AHC 9)

1133

5. března

V Le Mans narozen Henry Plantagent (AHC 9)

1137

Eleonore z Aquitanie se vzává za Louise VII. z Francie (AHC 9)

1138

Konrad III. je zvolen nástupcem Lothara III. (ACH 9)

Salah ad-Din narozen v Takritu (AHC 9)

1142

Jindřich (Lev) se se souhlasem Konrada III. stává vévodou ze Saska (AHC 9)

1145

Cistercián Bernhard je zvolen papežem a přijme jméno Evžen III. (AHC 9)

1146

Konrad III. se Bernhardem z Clairvaux nechává zlákat pro 2. křižáckou výpravu (AHC 9)

1149

konec prosince

Atlan a Tyanna jsou probuzeni na rozkaz ID. ID dává Atlanovi první odkaz na Perryho Rhodana (T 282, AHC 9)

1150

Atlan de Arcanjuiz, Tyanna a Rico/Ciro ar Natal začínají budovat vévodství Arcanjuiz. Amasa přebírá účetnictví. Atlan unáší Fridricha na Arcanjuiz, aby mu ukázal funkční stát (T 282, AHC 9)

1151

Do Evropy se dostává mor (T 38)

1152

15. února

Král Konrád III. umírá v Bambergu a před tím jmenuje Fridricha za svého nástupce (AHC 9)

4. března

Knížata zvolí Fridricha ze Staufenu německým králem (T 282, AHC 9)

Tři týdny po rozvodu s Louisem VII. z Francie si Eleonore z Aquitánie bere Henryho Plantageneta (AHC 9)

Papež Evžen III. dostane dopis, ve kterém Fridrich deklaruje odluku církve od státu (T 282, AHC 9)

1153

V Konstanzerské dohodě se Barbarossa a papež Evžen III. dohodnou na oboustranném majetkové a právním stavu (AHC 9)

8. července

Papež Evžen III. umírá v Tivoli (AHC 9)

1154

Nikolaus Breakspear je jmenován papežem a přijímá jméno Hadrianus IV. (AHC 9)

Henry Plantagenet se jako Henry II. stává králem Anglie (AHC 9)

říjen

Vojenské tažení Fridricha do Itálie. Papež Hadrianus IV. ho korunuje na císaře (T 282, AHC 9)

1155

Atlan a Tyanna se opět odebírají do kopule (T 282, AHC 9)

Fridrich chce táhnout proti Normanům na Sicílii, německá knížata ho ale od toho odradí a on se vrací zpět do Německa (AHC 9)

1156

Sňatek mezi Fridrichem a Beatrix z Burgund (T 282, AHC 9)

Rainald z Dasselu je jmenován říšským kancléřem (AHC 9)

Jindřich Lev se stává vévodou ze Saska (AHC 9)

1157

8. září

Richard Plantagenet, třetí syn Henryho II. a Eleonore z Aquitánie, narozen v Oxfordu (T 282)

Alfons VII. z Kastilie umírá ve Fresnedě (AHC 10)

1158

Fridrich táhne proti Milánu a zpustoší město, když severoitalská města odmítnou platit dávky. (T 282, AHC 9)

1159

Richard z Dasselu je jmenován arcibiskupem z Kolína (AHC 9)

1. září

Papež Hadrianus IV. umírá v Anagni (AHC 9)

podzim

Kardinál Roland Bandinelli ze Sien je po smrti Hadriana IV. zvolen papežem a přijímá jméno Alexander III. (AHC 9, T 282)

1160

Fridrichem ustanovený vzdoropapež Victor IV. je Alexanderem III. vyobcován (T 282, AHC 9)

1164

Henry II. z Anglie omezí konstitucí z Clrendonu politický vliv církve. (AHC 9)

1165

květen

Atlan, Tyanna a Ciro ar Natal se vracejí opět na Arcanjuiz (T 282, AHC 9)

konec roku

Atlan zachraňuje Alexandera III. před nastraženým přepadením. Rozhovor s ním probíhá frustrovaně (AHC 9, T 282)

Vzdoropapež Paschalis III. prohlásí Karla Velikého za svatého (AHC 9)

Narozen Jindřich, syn Fridricha Barbarossy (AHC 9)

1166

Atlan vede rozhovor se Shirkuhem a Salahaddinem (Saladin) (T 282, AHC 9)

1167

Bitva u Tusculumu mezi Fridrichem a Alexanderem III.. Atlan zachrání Fridrichovi život, když mezi franckými vojáky propukne epidemie. (AHC 9, T 282)

14. listopadu

Rainald z Dasselu zemře před Římem na stejnou nákazu (T 282, AHC 9)

Narozen Temudschin (T 286, AHC 10)

1168

Atlan se účastní založení Mnichova Jindřichem Lvem (AHC 9)

Atlan potkává Hildegardu z Bingenu (AHC 9)

Atlan a Tyanna se opět vrací do kopule (T 282, AHC 9)

1170

Thomas ap Becket, arcibiskup z Canterbury, se staví proti Henrymu II. z Anglie; je zavražděn rytíři, kteří nejednají na přímý rozkaz krále (AHC 9)

1171

Saladin útočí na posledního fatimidského kalifa (AHC 9)

1175

Saladin dobývá Sýrii; stává se sultánem Sýrie a Egypta (AHC 9)

1176

Jindřich Lev odmítá pomoct Barbarossovi v horní Itálii. Barbarossa je poražen u Legnaně; následuje jednání s Alexanderem III. (T 282, AHC 9)

Ve Velšském Cardiganu se poprvé pořádají bardské přebory (AHC 12)

1177

Mírová dohoda mezi Barbarossou a Alexandrem III. (T 282, AHC 9)

1178

18. června

Později jako Giordano Brunův označený kráter vzniká na zadní straně Měsíce. Rico probouzí Atlana a Tyannu. (T 282, AHC 9)

Atlan potkává Richarda Plantageneta, když doprovází obchodní karavanu z Arcanjuizu do Poitiersu (T 282, AHC 9)

1179

17. září

Abatyše Hildegarda z Bingenu umírá v klášteře Rupertsberg (AHC 9)

Třetí lateránský koncil; papež Alexander III. prosazuje volbu papeže skrze kardinály (AHC 9)

konec roku

Atlan se vrací zpět do kopule (T 282, AHC 9)

1180

Jindřich Lev je dán do klatby a jemu odňato vévodství Bavorské a Saské (AHC 9)

Smrt krále Ludvíka z Francie (T 282, AHC 9)

1181

Jindřich Lev se podřizuje Barbarossovi (AHC 9)

30. srpna

Papež Alexander III. umírá v Římě; nástupcem se stává Urban III. (T 282, AHC 9)

1182

Jindřich Lev odchází do exilu do Anglie (AHC 9)

1183

Fridrich Barbarossa akceptuje samosprávu horních italských měst (AHC 9)

Jindřich z Francké říše umírá na zimnici (AHC 9)

1184

Při Svatodušních svátcích v Mainzu zruší Fridrich rytířství svého syna (AHC 9)

1185

Uberto Crivelli je zvolen papežem a přijímá jméno Urban III. (AHC 9)

1186

Šesté Barbarossovo válečné tažení do Itálie. Jeho syn Jindřich se provdá za Konstance ze Sicílie (T 282, AHC 9)

1187

Je povolán Jussuf Salahaddin (Saladin), aby osvobodil Svatou zemi od Franků a bezvěrců. Dobyje Akkon a Jeruzalém, setne hlavu Reinholdovi z Chatillonu (T 282, AHC 9)

20. října

Papež Urban II. umírá ve Ferraře (AHC 9)

1189

Polovina roku

Atlan je probuzen (T 282, AHC 9)

6. července

Smrt Henryho II. u Chinonu; Richard Lví srdce se stává králem Anglie (T 282, AHC 9)

Začíná třetí křížová výprava; Richard Lví srdce se k nim připojuje (T 282, AHC 9)

1190

Fridrich Barbarossa se utopí při koupeli v Kalykadnosu (Selef) (T 282, AHC 9)

1191

červen

Atlan se před Akkonem setkává s Richardem Lví srdce (T 282, AHC 9)

září

Bitva u Arsufu mezi Richardem a Saladinem (T 282, AHC 9)

1192

září

Richard podpisuje mírovou smlouvu se Saladinem (T 282, AHC 9)

9. října

Lví srce se vrací do Anglie (T 282, AHC 9)

listopad

Assassinský vrah se pokusí zabít Atlana, ale zabije Tyannu (T 282, AHC 9)

prosinec

Atlan se vrací zpět na Arcanjuiz (T 282, AHC 9)

Richard Lví srdce je zajat vévodou Leopoldem V. v Rakousku (AHC 9)

1193

4. března

Salahaddin umírá v Damašku (T 282, AHC 9)

5. března

Atlan se vrací zpět do kopule (T 282, AHC 9)

Údajný rok narození Alberuse Magnuse v Lauingenu (AHC 10)

1194

Jindřich Lev se usmiřuje s císařem Jindřichem VI. (AHC 9)

Richard Lví srdce se po zaplacení 100000 stříbrných marek vrací zpět do Anglie (AHC 9)

1195

6. srpna

Jindřich Lev umírá v Braunschweigu (AHC 9)

1199

6. dubna

Richard Lví srdce umírá před Chaluzí na zásah šípem do oka (AHC 9)

kolem 1200

Počátek používání kompasu v Evropě (AHC 10)