Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 13. století
hledat

1204

Narozen Batu, syn Temudšina (AHC 10) Eleonore z Aquitánie umírá (AHC 9)

1206

Temudšin sjednotí mongolské kmeny a stává se Činghis Khánem (T 286, AHC 10)

1211

Mongolové napadají Čínu (T 286, AHC 10)

1214

25. dubna

Ludvík z Francie narozen v Poissy (AHC 10)

1215

23. září

Narozen Temudšinův vnuk Kublaj (AHC 10)

Čínské hlavní město Bei-ping je dobyto a zničeno (T 286, AHC 10)

1217

Pravděpodobný rok narození Hulagua, vnuka Temudšina (AHC 10)

1226

8. listopadu

Ludvík VIII. z Francie umírá (AHC 10)

Jeho syn Ludvík IX se stává králem Francie (AHC 10)

1227

18. srpna

Temudšin, Činghis Khán, umírá; mezi následníky propuká boj o moc (AT 379, T 286, AHC 10)

1229

Temudšinův syn Ogedej je zvolen za následníka. Založí nové hlavní město Karakorum (T 286, AHC 10)

1230

Křižáci přivážejí do Evropy Lepru (T 38)

1232

Číňani použijí rakety při obraně Kai-fung-fu proti Mongolům (AT 92)

1234

Konec říše Chin. Císař Ngai-tsung páchá sebevraždu (T 286, AHC 10)

1237

Během zimního tažení dobyjí Mongolové severní Rusko; obléhají Kijev (T 286, AHC 10)

1239

17. června

Ve Westminsteru narozen Edward Plantagenet (AHC 10)

1240

Kyjev je dobyta a srovnána se zemí (T 286, AHC 10)

1241

9. dubna

Mongolové pod vedením Batu Khana zničí německo-slovenské vojsko u Liegnitzu (T 286, AHC 10)

Ogedej umírá. Batu Khan odvolá vojsko zpět (T 286, AHC 10)

Lahore je zničeno (T 286, AHC 10)

1243

Ústup Mongolů je dokončen (AHC 10)

1246

Güjük je zvolen velkým chánem (T 286, AHC 10). Dochází k jedinému známému kontaktu mezi Mongoly a Francouzi (AHC 10)

1248

Ludvík Svatý začíná křížovou výpravu (AHC 9)

Velký chán Güjük umírá (T 286, AHC 10)

kolem 1250

Rico začíná se stavbou speciálních robotů (Eins a Lilith), které dosáhnou jeho vlastního standardu (AHC 10)

1251

Möngke se stává velkým chánem. Výpady Mongolů do turkmenské říše až do Kalifátu Delhi (T 286, AHC 10)

1254

Ludvík Svatý se vrací z egyptské křížové výpravy (AHC 9)

V Benátkách narozen Macro Polo (AHC 10)

1255

Smrt Batu Khana u Sarai (AHC 10)

1256

Hulagu dobývá Persii (AHC 10)

1257

Kublaj přesune své sídlo z Karakorumu do Cheng-tu (T 286, AHC 10)

1258

Hulagu dobývá Bagdád; jen každý tisící obyvatel přežije zkázu města (PR 1840, AHC 10)

1259

Möngke sestavuje další vojsko 500000 bojovníků, kterému velí jeho bratři Hulagu a Kublaj; krátce na to umírá (T 286, AHC 10)

1260

Kublaj je zvolen velkým chánem Mongolů (T 286, AHC 10)

1264

Kublaj přesune hlavní město do Khanbaliku (T 286, AHC 10)

1265

8. února

Hulagu umírá v perském Mararha (AHC 10)

květen/červen

Ve Florencii narozen Dante Alighieri (AHC 10)

Edward, syn Henryho III., poráží vojsko Simona de Montforta (T 286, AHC 10)

1267

Mongolské výpady proti řídi Sindů (T 286, AHC 10)

Balban je jmenován sultánem z Delhi (AHC 10)

1268

Kublajchán obrací proti říši Sung [AHC 10]

Dva Skokani, Subo Etai a Jelme Hadamag, nouzově přistávají na Zemi poté, co je jejich loď sestřelena lemurským obranným systémem, který byl předtím odkryt při zemětřesení [T 286; AHC 10]

Atlan a Alexandra jsou probuzeni Ricem [T 286; AHC 10]

1269

Rico nechává postavit tvrz v západním Sindu [AHC 10]

Útok mongolských vojsk na Atlanovu tvrz je odražen [T 286; AHC 10]

1270

Guye de Llandrindrod se účastní křížové výpravy Ludvíka IX. do Svaté země [T 286; AHC 10]

25. srpna

Francouzský král Ludvík IX. umírá u Tunisu [T 282; AHC 10]

V Zipangu (Japonsko) je pobita mongolská legie. [T 286; AHC 10]

1271

Subo Etai a Jelme Hadamag předvádějí Kublajchánovi primitivní děla [T 286; AHC 10]

Marco, Matteo a Nicolo Polo se vydávají na cestu do Číny [AHC 7, AHC 12]

1272

Atlan a Alexandra navštěvují Kublajchána; setkávají se se Subo Etaiem a Jelme Hadamagem. [PR 75; T 286; AHC 10]

Eduard Plantagenet se stává anglickým králem (Eduard I.) [AHC 10]

Atlan a Alexandra se setkávají s Guyem z Llandrindrodu a pověřují ho střežením tvrze; odvádějíc Suba a Jelmeho do tvrze a následně se stahují zpět do kopule [PR 69; T 286; AHC 10]

1273

Kublajchán pokračuje v dobývání říše Sung [T 286; AHC 10]

1274

Mongolská invaze do Japonska; po mnoha prohraných bitvách se útočníci stahují [T 286; AHC 10]

Eduard I. se stává anglickým králem [T 286; AHC 10]

1275

Eduard I. reorganizuje daňový systém v Anglii. [T 286; AHC 10]

1276

Matteo, Nicolo a Marco Polové jsou přijati Kublajchánem. Marco si začíná psát deník [T 286; AHC 10]

1279

Pád říše Sungů. Kublajchán nechává obnovit Pej-pching. [T 286; AHC 10]

Do Itálie doráží znalost výroby papíru [AHC 10]

Guye z Llandrindrodu střeží cestovní trasy ve své provincii [AHC 10]

1280

15. listopadu

Teolog Albertus Magnus umírá v Kolíně nad Rýnem [AHC 10]

1281

Atlan a Alexandra jsou opět probuzeni [T 286; AHC 10]

Atlan je svědkem "bouře bohů" (kamikadze), která zničí Kublajchánovu flotilu u Japonska. [PR 75, PR 107; T 286; AHC 10]

Alexandra daruje svůj domovský hrad Lancaster Guyeovi z Llandrindrodu [T 286; AHC 10]

Atlan a Alexandra se loučí se Subo Etai a Jelme Hadamagem. [T 286; AHC 10]

Atlan hovoří s Marcem, Matteem a Nicolo Polovými v Daibulu [T 317; AHC 10]

1282

Atlan a Alexandra se stahují zpět do kopule [T 286; AHC 10]

1291

Pád Akry [T 282]

Předpokládaný rok narození Pierra Rogera [AHC 10]

1292

Eduard I. se stává nejvyšším feudálním pánem Skotska [AHC 10]

Krátký Atlanův pobyt na povrchu [T 325; AHC 10]

1294

18. února

Kublajchán umírá v Pekingu [AHC 10]

Zdroje: AHC 7, AHC 10, AHC 12; T 282, T 286, T 317, T 325; PR 69, PR 75, PR 107