Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Umělí tvorové > Rico (robot)
hledat

Rico (robot)

Informace o postavě:
Tituly:Robot
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 50: Osamělý poutník
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 70: Poslední dny Atlantidy
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Rico byl arkonidský vysoce výkonný robot, který byl v Atlanově hlubokomořské kopuli zodpovědný hlavně za údržbu jejích zařízení. V průběhu staletí, kdy střežil Atlanův hluboký spánek, se robotův vzhled stále více přibližoval člověku. Mezitím také vysílal nesčetné množství satelitů a špionážních sond, a sledoval tak události na zemském povrchu.

Po Atlanově probuzení z hlubokého spánku (buď po nastaveném intervalu, nebo když ho probudil ID) se Rico staral o znovuobnovení Arkonidanovy psychické a fyzické kondice, a poznenáhlu ho zásoboval informacemi o aktuálních a zaznamenaných událostech, které se staly během jeho spánku. Kromě toho vytvářel výstroj vhodnou pro příslušnou epochu - o tom ho pravděpodobně informoval ID.

V mnoha převlecích doprovázel Atlana a podporoval ho na jeho misích, nebo operoval nezávisle. V průběhu staletí se ze služebníka stal Atlanovým přítelem. Zatímco zpočátku byl jen pomocníkem v pozadí, později je stále aktivněji nasazován při akcích na povrchu. Ať už pod Zemí nebo na Zemi, pro každou akci na sebe vzal novou lidskou postavu a dal si sobě jméno, které většinou bylo anagramem slov Rico a Arkon, například: Riancor a Arconrik. Proces zlidšťování byl ziniciován Atlanovým příkazem z ranných období spánku. Zdá se ale, že i ID tento proces subtilně podporoval.

Když se Atlan v roce 1848 před Kristem probudil a studoval dějiny během let svého spánku, zjistil, že se Rico na vlastní pěst snažil podnítit civilizační vývoj. Jeho pokus dát ranným Egypťanům astronomické a matematické vědomosti ale ve výsledku vedl k budování pošetilých staveb. Z toho, co mělo být malými pohřbívacími komorami, se staly předimenzované pyramidy. Atlan mu další takové neautorizované operace zakázal.

ID dal Ricovy podnět k prvnímu opravdovému nasazení: jako Ocir-Khenso (Ocir je pozadu Rico), nebo jako Měsíční robot, bojoval společně s Atlanem proti Oblaku smrti a zahnal jeho smrtící stín.

Další velkou akci zažil pod jménem Arconrik jako "obchodník se zázračnými věcmi". Společně s Atlanem a později také Narnií procestoval Galii, Kartágo a Čínu.

V návaznosti na to pomáhal Rico Atlanovi také při experimentu opatřit učencům Alexandrie kámen mudrců, a bojoval po jeho boku proti příšeře z moře, která ohrožovala oázy.

Později podporoval Atlana při přípravě a uskutečnění letu na Venuši.

Když kontrolní robot RAICASTOR z depotu 5470A se cítil ohrožený hornickými pracemi a hrozilo, že srovná Cařihrad se zemí, doprovázel Rico znovu svého velitele (kterému už takto dlouhou dobu nesměl říkat) na povrchu, aby této a dalším katastrofám zabránili.

Po Atlanově posledním odchodu z hlubokomořské kopule v roce 2040 zůstal Rico na stanici.