Atlan Hardcover 7 (Česká obálka) Atlan Hardcover 7 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan Hardcover, svazek 7
Název:Žoldnéř pro Řím
(Söldner für Rom)
Autor:Hans Kneifel
Vydáno poprvé:říjen 1995
Vydáno v češtině:2022, přeloženo (Atlan, Thora)
Čas děje: 316 př. n. l. - 65 př. n. l.; 3561
Hlavní postavy románu:

Atlan da Gonozal

Rico

Narnia

Beilarx

Hannibal Barkas

Cyr Aescunnar

Poté, co Rogier Chavasse úspěšně zabránil dalším útokům superinteligence ID na počítačové systémy na planetě Gaia, se vše postupně vrací do normálu. Atlan tak mohl být znovu spuštěn do nádrže naplněné léčivou tekutinou. Cyr Aescunnar mezitím studuje starý report o Atlanovu pobytu u prvních Olméků. Je to zpráva, která sice také pochází přímo od Arkonidana, ale nyní jsou mu díky nově odblokovaným vzpomínkám k dispozici další drobné detaily a upřesnění. Následuje vyprávění o cestě, která Atlana a Rica, vystupujícího pod pseudonymem Arconrik, zavede do Galie, Kartága a Číny. Osada, kterou nakonec zakládají mimo ostatní civilizace uprostřed pouště, se stává výchozím bodem jejich pozdějšího úsilí o podporu lidí při hledání vědění a Kamene mudrců. Historik s údivem zjišťuje, že Arkonidan a jeho robot se již tehdy setkali se stopami lemurského dědictví. Poté, co Atlan podá zprávu o krátkém pobytu, během něhož získal pro svou osadu v oáze nové obyvatele z gladiátorské školy, dostává se do doby římských císařů, během níž nedobrovolně sloužil jako žoldnéř pod ukrutným Neronem a sám musel bojovat jako gladiátor v aréně.

Cyr Aescunnar se opět dozvídá mnoho nového o minulosti lidstva a Atlanovu působení v dějinách. V přestávkách mezi hlášeními se historik snaží sestavit časovou osu Arkonidanových pobytů mezi Terranci. Atlantův stav se v průběhu vyprávění výrazně zlepšuje; na krátké okamžiky se mu již daří odpoutat se od svých vzpomínek a svobodně mluvit. Zdá se, že se zlepšil i Cyrův zdravotní stav: strach ze slepoty, který si dříve sám vyvolával, se nyní zdá být pod kontrolou. Vypadá to, že jak Atlanova rekonvalescence, tak Cyrova práce na Letopisech lidstva mohou nyní nerušeně pokračovat.


Obsažené romány:

Romány 83 (Německá obálka, 1. vydání)   Romány 83: Pevnost démonů

Osamělý v čase v džungli - a v boji s rudými bohy

Strážní planetární automatika probudí z hlubokého spánku Krystalického prince Atlana, a mentor a ochránce rozvíjejícího se lidstva se vydává do nové akce. Arkonidan se dostane do džunglí střední Ameriky a zahájí boj s rudými bohy, kteří z lidí dělají otroky...
Romány 254 (Německá obálka, 1. vydání)   Romány 254: Vyprávění nesmrtelného

Arkonidan na Dálném východě - a u Punů

Zatímco v roce 3561 na Gäa, sídelním světě Nového Einsteinova Impéria, Atlanovo léčení udělalo dobrý pokrok, vydává extramozek až dosud blokované vzpomínky z jeho života. Týkají se expedice na Dálný východ a Hanibalově boji proti Římu....
Romány 259 (Německá obálka, 1. vydání)   Romány 259: Kámen mudrců

Pátrání po plánech k vynálezu

Zatímco v roce 3561 na Gäa, sídle Nového Einsteinova Impéria, Atlanovo uzdravování úspěšně postupuje kupředu, vydává Arkonidanův extramozek další, až dosud blokované vzpomínky. Pocházejí z ruku 570 po založení Říma a vypráví o Arkonidanově nebezpečném dobrodružství...
Romány 266 (Německá obálka, 1. vydání)   Romány 266: Strážce planety

Vesmírný projekt v antice - Atlanovo dobrodružství v čase

Zatímco v roce 3561 na Gäa Atlanovo uzdravování postupuje kupředu, vydává extramozek další, až dosud blokované vzpomínky. Jsou z doby krátce po narození Krista a vypráví o Arkonidanově vesmírném projektu....
Romány 116 (Německá obálka, 1. vydání)   Romány 116: Žoldnéř pro Řím

Osamělý v čase v boji proti Nerovi, šílenému císaři - Atlanovo dobrodružství v čase

Při boji na straně Partherů se dostal Atlan do zajetí Římanů a stává se otrokem na galejích. Když císař Nero uslyší o Atlanově skvělých bojových schopnostech, bere si domnělého Parthera do svých služeb a nasazuje ho na nebezpečné úkoly. Ale brzy spatří šílený César v Atlanově nebezpečí a usiluje mu o život....
Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál