Atlan Hardcover 6 (Česká obálka) Atlan Hardcover 6 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan Hardcover, svazek 6
Název:Mraky smrti
(Wolken des Todes)
Autor:Hans Kneifel
Vydáno poprvé:duben 1995
Vydáno v češtině:2021, přeloženo (Atlan, Thora)
Čas děje: 980 př. n. l. - 323 př. n. l.; 3561
Hlavní postavy románu:

Atlan da Gonozal

Charis

Ptah-Sokar

Rico

Alexandr Veliký

Rogier Chavasse

Vlastní strach ze ztráty zraku vystavil Cyra Aescunnara takovému stresu, že mu psychosomaticky navodil právě ten stav, kterého se obával. Tuto diagnózu Aescunnar obdrží na klinice spolu s filtračními brýlemi a příkazem přísného odpočinku. Zůstává v medocentru, ale i zde se snaží pokračovat ve vyhodnocování Atlanových vyprávění o jeho dobrodružstvích. Mezitím se jeho přítelkyně Oemchèn Orbová s pomocí Atlanovy partnerky Scarron Eymundssonové a dalších přátel stará o ukládání a předávání příběhů Cyrovu personálu. Jak se Atlantovo tělo pomalu blíží k bodu, kdy může být vyjmuto z nádrže, jeho paměť se osvobozuje od událostí kolem sporových mraků, které ohrožovaly Zemi téměř tisíc let před Kristem. Ještě v počáteční fázi jeho vyprávění však postihne systémy na planetě Gaia katastrofa: MASTERCONTROL, a tím i jeho podřízená jednotka MEDOCONTROL, je stále více narušována vnějšími zásahy neznámého původu. Obsah paměti je měněn nebo mazán a nikdo neví, kde najít příčinu nebo jak zabránit pokračující destrukci. Dokonce i Rogier Chavasse, geniální hlavní programátor, který má MASTERCONTROL na starosti, je zpočátku bezradný. Dne 29.10.3561 v 23:59:45 se stane něco neuvěřitelného: MASTERCONTROL a všechny podjednotky zcela selžou. Zdá se, že pouze odpojený MEDOCONTROL se ubránil a s omezenou kapacitou pokračuje v práci, aby udržel Atana ve stavu, který mu umožňuje vyprávět.

Po zprávě Rogiera Chavasseho už Cyr Aescunnar nedbá na rady lékařů, sundá si brýle a obnoví kontakt se svým bytem, kde se přítomní přátelé snaží převést Atlanův příběh na fakta, čísla a místa. Rogier Chavasse naopak získá představu o příčině selhání, když se dozví, že hoří skladiště s kazetami s Atlanovými vyprávěními: podezřívá superinteligenci ID, která původně zablokovala Atlantovy vzpomínky na tyto události. Zdá se, že nyní chce vymazat všechny záznamy o jeho vyprávění, aby problém vyřešila. Rogier zařídí pořízení dalších kopií a pak se pustí do úkolu skoncovat s ID. Ke svému překvapení se může spolehnout na podporu svého díla, tzv. Subconscious-Centra které sám vytvořil jako podvědomí všech pozitronik a které zůstalo nedotčeno všeobecnou destrukcí.

Atlanova paměť mezitím odemkne další kapitolu lidských dějin: jménem ID rozhodne o upřednostnění řecké kultury před perskou a pomáhá Thémistoklovi a Léonidovi v jejich boji proti Xérxovi. Cyr musí znovu vypnout monitory a znovu se odevzdat temnotě, ale Atlanova pokračující vyprávění, která odposlouchává, pro něj tvoří bezpečný přístav. Zdá se, že další Atlanova zpráva se dotýká obzvláště zajímavého bodu v historii Terry: Dobyvačné tažení Alexandra Velikého. Zatímco Atlan podává zprávu o novém úkolu, který mu ID zadal – rozhodnout o dočasném buněčném aktivátoru pro makedonského vládce Alexandra – Rogier Chavasse pomalu začíná chápat rozsah problému. MEDOCONTROL nebude brzy moci pokračovat v nahrávání Atlanova vyprávění, což se zdá být zásadní součástí procesu uzdravování. Přerušení vyprávění by pravděpodobně vedlo k nenapravitelnému poškození jeho mysli, nebo dokonce k jeho smrti. Chavasse je přesvědčen, že ID si tuto skutečnost neuvědomuje. Aby udržel kontakt se superinteligencí, uloží do všech jejích pamětí záznam Atlanova volání o pomoc. ID skutečně odpovídá. Chavasseho předpoklad byl správný: ID nerozpoznal vážnost Atlanova stavu a nemůže a nechce se smířit s jeho smrtí. ID proto souhlasí, že přestane zasahovat do pozitroniky výměnou za to, že všechny Atlanovy vzpomínky zůstanou pod zámkem. Chavasse tento kompromis přijímá.

Všechny systémy začnou znovu fungovat a část ztraceného obsahu paměti se znovu načte, zatímco ID ustupuje. Atlan mezitím pokračuje ve vyprávění o svých zážitcích s Alexandrem Velikým a Chavasse věří, že zde konečně najde vysvětlení pro jednání superinteligence: Udělení dočasného buněčného aktivátoru makedonskému vládci bylo jednoznačně chybné rozhodnutí, které ID pravděpodobně, z vlastní ješitnosti nebo marnivosti, nechtěl zveřejnit. Když jsou všechny systémy opět funkční, Chavasse v souladu s dohodou s ID nahraje všechna Atlanova vyprávění do databází Subconscious-Centera, kde k nim bude mít přístup pouze on a ID. Atlanova rekonvalescence tak může pokračovat a vše je připravováno na jeho první pobyt mimo nádrž.

Obsažené romány:

Romány 227 (Německá obálka, 1. vydání)   Romány 227: Mraky smrti

Larsafu III hrozí zničení

Zatímco Atlan v roce 3561 na planetě Gäa, sídle Nového Einsteinova Impéria, zápasí se smrtí, promlouvá jeho extramozek. Vydává nové, až dosud duchovní bytostí ID blokované vzpomínky z jeho dlouhého života. Strážce lidstva vypráví o svém boji proti Mrakům smrti...
Romány 229 (Německá obálka, 1. vydání)   Romány 229: Ve smrtelném stínu

Za jedenáct měsíců kolem světa - závody se smrtí

Zatímco Atlan v roce 3561 na planetě Gäa, sídle Nového Einsteinova Impéria, zápasí se smrtí, promlouvá jeho extramozek. Vydává nové, až dosud duchovní bytostí ID blokované vzpomínky z jeho dlouhého života. Strážce lidstva vypráví o svém závodě se spórovým oblakem, který hrozí zadušením všeho života na Larsafu III ...

Romány 238 (Německá obálka, 1. vydání)   Romány 238: Bitva tisíců lodí

Atlan s lodí BOŽÍ BOUŘE ve flotile Helénů

Zatímco se Atlan v roce 3561 na planetě Gäa, sídle Nového Einsteinova Impéria, pomalu uzdravuje, promlouvá Arkonidanův extramozek a vydává až dosud blokované vzpomínky z jeho dlouhého života. Vypráví o Xerxesovi, velkému králi Peršanů, a o jeho válečném tažení pro Hallasům....
Romány 242 (Německá obálka, 1. vydání)   Romány 242: Pán sta bitev

Tažení krále Alexandra proti Peršanům

Zatímco v roce 3561 na Gäa, sídelním světě Nového Einsteinova Impéria, Atlanovo léčení udělalo dobrý pokrok, vydává extramozek až dosud blokované vzpomínky z jeho života. Týkají se Alexandra Velikého a jeho boji proti Dariusovi, králi Peršanů....
Romány 245 (Německá obálka, 1. vydání)   Romány 245: Konec vládce

Muž toužící po světovládě

Zatímco v roce 3561 na Gäa, sídelním světě Nového Einsteinova Impéria, Atlanovo léčení udělalo dobrý pokrok, vydává extramozek až dosud blokované vzpomínky z jeho života. Vypráví o Alexandru Velikém a jeho krvavém úsilím o světovládu....
Aktuální data:
23.6.2021
1566 před NGL
3. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459388.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!