Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 11. století
hledat

1007

Pravděpodobný rok úmrtí Erika Rudého (AHC 9)

1015

Pravděpodobný rok narození Roberta Guiscarda (AHC 9)

1021

Přibližně v tomto roce je Hildebrand narozen v Toskaně (AHC 9)

1024

Narozen Hugo (z Cluny) (AHC 10)

1035

Pravděpodobný rok narození Oda z Chatillonu (AHC 9)

1040

Sokolník Mortimer, potomek Stelárních hostů se usazuje v Aberystwythu (T 92, AHC 9)

1048

Hildebrand se stává mnichem v Cluny (AHC 9)

31. prosince

Cluniánský opat Odilo umírá v Souvigny (AHC 10)

1049

Papež Leo IX. povolává Cluniánského mnicha Hildebranda do Říma (AHC 9)

Hugo se stává opatem z Cluny (AHC 10)

1054

4. července

Čínští astronomové pozorují vznik supernovy Nova Tauri (L)

1059

Hildebrandův vliv dosahuje k politickému určení papežské stolice (AHC 9)

Robert Guiscard dobývá Apulii a Kalábrii a dostane je od papeže přiřknuta jako vévodství (AHC 9)

1066

Bitva u Hastingsu. Normani přebírají moc v Anglii (T 92, AHC 9)

1069

Pod vedením poustevníka Petra z Amienu je podniknuta ozbrojená pouť do Jeruzaléma (T 282, AHC 9)

1073

Hildebrand je jmenován papežem a přijímá jméno Řehoř VII. (AHC 9)

Narozen Stephen z Abergavenny (T 92, AHC 9)

1078

Seldžukové dobývají Jeruzalém (T 282, AHC 9)

Narozen Gromell, vnuk Mortimera (T 92, AHC 9)

1083

Normani pod velením Roberta Guiscarda vyplení Řím (T 187, AHC 9)

1084

Robert Guiscard nechává Řehoře VII. osvobodit z Andělského hradu (AHC 9)

1085

25. května

Papež Řehoř VII. umírá v Salernu (AHC 9)

17. července

Robert Guiscard umírá na mor (AHC 9)

Vilém dobyvatel rozkazuje založit Domesday Book (AHC 9)

1088

Odo z Chatillonu je zvolen za papeže a přijímá jméno Urban II. (AHC 9)

1094

Údajný rok narození Konráda ze Staufenu (AHC 9)

1095

Papež Urban II. vyzývá ke křižácké výpravě (T 282, AHC 9)

1098

Narozen Hildegard (z Bingenu) (AHC 9)

1099

29. července

Papež Urban II. umírá; Rabieri da Bieda nastupuje jako Paschalis II. na jeho místo (AHC 9)

1100

počátek léta

Stephen z Abergavenny a Mortimer Coleville přinášejí mor do Anglie. Atlan je probuzen, když Rico zachytí hypersignál potomků Stelárních hostů. V souboji se Surreyem z Mowbraye osvobodí pytláka Gromella. Atlan vyléčí obyvatele Abergavenny z moru. V turnaji získá Alexandru z Lancasteru. Hledají Diarmud Fuighe a setkají se s jeho obyvateli, jmenovitě s Tayacem. Atlan zabije Surreye v souboji (T 92, AHC 9)

září

Je ustanoven vzdoropapež Theoderich (AHC 9)