Yolschor

Temné mračno Yolschor je shluk plynných a prachových mas v centrální oblasti galaxie. Vzdálenost od Sluneční soustavy byla 47.937 LY, k Provconově pěsti 10.283 LY. Temné mračno je spirálovitý útvar o průměru 1.82 LY, ale tloušťce jen 150 miliard kilometrů. Kvůli vysokému nahuštění hvězd a častým energetickým bouřím je temné mračno bez přesné znalosti jeho polohy jen těžce objevitelné a dá se k němu doletět jen s vysokým rizikem. V centru mračna leží modrý veleobr Yol-Alfa, který se používal jako kosmický maják, a dvojhvězdný systémy Yol-Beta, sestávající se z rudého obra a žlutého slunce (vzdálenost mezi nimi činí 3.29 světelných měsíců) a 26 planet. Z těchto světů jich 14 obíhá kolem obou sluncí a ostatní obíhají jen kolem jedné hvězdy nebo se pohybují po nepravidelných drahách.

6 planet v prachovém mračnu Yolschor osídlených Multi-Cyborgy (Mucyové) bylo nejdůležitější základnou Nového Einsteinova Impéria (NEI) mimo Provconovu pěst.

Podobně jako temná mlhovina Provconova pěst je také temné mračno Yolshor díky své poloze výhodné jako úkryt před pronásledovateli. Kvůli tomu nechal Atlan během obsazování Mléčné dráhy Lary vybudovat v systému Yol-Beta nejdůležitější základnu Nového Einsteinova Impéria (NEI) mimo Provconovu pěst. K tomuto účelu miliardy Multi-Cyborgů osídili šest planet a vybudovali tu obrovská průmyslová zařízení. Kromě toho zde byla umístěna silná flotila obsluhovaná Multi-Cyborgy. Mračno Yolschor sloužilo také k odchýlení Larů, aby neobjevili Provconovu pěst. V případě objevení mocnostmi Koncilu měla být kolonie bráněna až do úplného zničení, aby se předstíralo zničení NEI. Atlan tím sledoval velké oddálení objevení pravého úkrytu lidstva v Provconově pěsti.

Hlavním světem takzvaného Pseudo-NEI byla planeta Taatlon, která kroužila kolem rudého obra. Multi-Cyborgové z Yolschoru byli nezávislí pod vedením Ghanera Vreika. Atlanův plán ale ztroskotal, když Multi-Cyborgové na konci roku 3581 začali na sebe pohlížet jako na plnohodnotné lidi a odmítli dál hrát potencionálního obětního beránka pro NEI. Když poté hledali pomoc u Larů a ti je zradili, spáchali všichni Multi-Cyborgové z Yolschoru kolektivní sebevraždu. Zničili přitom všechny kolonie; hlavní svět Taatlon a zásobovací svět Yspal byly zničeny atomovým požárem.

Aktuální data:
27.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459545.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!