Perry Rhodan 740 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 740
Název:Regulátor z Orcsy
(Der Schaltmeister von Orcsy)
Autor:William Voltz
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3581
Úkryt lidstva je v nebezpečí - vědci v moci Larů
Hlavní postavy románu:

Kor Kalmenck - vědec se vydává na poslední cestu

Lraton Perlat a Jotan Menc - delegáti z Halutu

Hotrenor-Taak - vládce galaxie

Perry Rhodan - dvojník se vydává na novou akci

Ossernegg - regulátor z Orcsy

Koltrins - lékař se stává mučeníkem

11. března 3581 na Gäa narozený Kor Kalmeck, který jako »zasvěcený« zná pozici Provconovy pěsti, přejde ze ZANTOS do 120ti metrové kosmické lodě Haluťanů Lratona Perlata a Jotana Mence1). Má přivést oba delegáty GAVÖKu do centra NEI, kde je očekává Julian Tifflor. Když se ale dozvědí o objevení se Perrry Rhodana v soustavách Askamor a Zarzahnä, odlétá Kalmeck a Haluťané okamžitě do západního sektoru Mléčné dráhy a dostihnou MARCO POLA. Ačkoliv byl od počátku ohromen setkáním s Perry Rhodanem a legendárnímu nesmrtelnému chtěl ukázat Provconovu pěst, »zasvěcený« znejistí, když si všimne nepřítomnosti protonových elektráren. Kalmeck se proto rozhodne odvést MARCO POLO k temnému mračnu Yolschor ležícímu v centrální oblasti Mléčné dráhy, ve které Atlan vytvořil pseudo-NEI, aby při největším ohrožení mohl odchýlit nepřátele od Mléčné dráhy.

Temné mračno Yolshor se skládá z nejušlechtilejších kosmických materiálů, vypadá jako sto padesát miliard kilometrů tlustá spirála s průměrem dvou světelných let a obsahuje tři slunce. Yol-Alfa je modrý obr bez planet. Ppevněný svět Taatlo a pět dalších planet dvojhvězdy Yol-Beta, která je tvořena rudým obrem a slabě zářící žlutou hvězdnou, bylo osídleno Multi-Cyborgy, kteří mají pro eventuální útočníky simulovat NEI. Plynový obr Orcsy, který obíhá bílého trpaslíka předsunutého o dvacet tři světelných let od mračna prachu, je obýván sedmi Regulátory. Tito Mucyové mohou pomocí vysokoenergetického kontrastního projektoru simulovat pro přibližující se nepřátele obydlenou sluneční soustavu.

Na přání Hotrenor-Taaka, který si nepřeje, aby Parlat a Menc svůj národ informovali o zničení NEI, nechá falešný Rhodan oba Haluťany uvěznit v jejich příbytku. Odhalí se nakonec, když MARCO POLO, následován obrovskou flotilou SVE-křižníků, dosáhne Orcsy. Při vlétavací fázi poznají Larové klam a zničí Orcsy. Ossornegg, Lopsonth, Rundmaehr, Ernaht, Grelsamgh, Sonkehr a Ponglart, kteří tvoří sedm Regulátorů, přijdou o život, protože kvůli ochraně před zaměřením bylo vypnuto transmiterové spojení do temného mračna Yolschor.

Když se Rhodanův dvojník 15. března snaží dostat z Kora Kalmecka tajemství NEI pomocí mučení, spustí bolest jako pojistku instalovaný cisternový ventil, jako čočka velkou biomolplastikovou věc, kterou mají »zasvěcenci« implantovanou ve mozku. Hmota z ventilu se promění v biokyselinu, Kalmeck ztratí své nebezpečné vědomosti a zešílí. Falešný Rhodan ho pak zabije.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál