Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1647
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1647
Název:Poslední rána
(Der letzte Schlag)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1201 NGL = 4788
Fanatici Modré legie - plánují rozhodující útok
Hlavní postavy románu:

Barro Nurtian - arkonidský šéf hlavního stanu ATK v asteroidu Jimmerin

Nadu Imeiri - ctižádostivá vědkyně z planety Heychryk

Atlan - Arkonidan očekává konec Zóny smrti

Senktar z Ippezalu - zajímavý Utikan

Tupar Huaynac - arkonidský transmiterový specialista

Když hyperprostorová paréza 28. července 1201 NGL na deset minut vypadne, je na Arkonu zachyceno hypervysílání z planety Ariga1) v systému Wartok. Podle analýzy rozhovoru s Ennoxem se tam počítá s útokem Modré legie. Atlan ihned zmobilizuje flotilu. Druhého dne zmizí paréza na deset hodin. V této době odlétá Utikan2) Senktar z Ippezalu s arkonidskou lodi LOGRAN z Arigy na Jimmerin a požádá tam o pomoc pro ohrožovanou soustavu3).

V planetoidu ATK zjistí Nadu Imeiri, hyperfyzička z planety Heyschryk4), které její obyvatelé říkají Amarna, že se podle pozvolného posouvání dvou emisních čas spektra sodíku, což je základem důležitých univerzálních konstant, dá předpovědět návrat hyperprostorové parézy. 31. července se kolem 5:13 Zóna smrti definitivně rozplyne.

Atlan odlétá okamžitě s ATLANTIS v čele bojového svazu na Arigu. Na cestě se vynoří z NGC 6503 přilétající vyslanec Ennoxů Astrid a referuje o vývoji v sektoru Sheokor. Když po dvou týdnech stále ještě nedochází k žádnému útoku na systém Wartok, vydá se Atlan k humanidromu. Tam se dozví od akonského rady Tephara Alropise, že se kvůli vlivu Arinu Barrase5) změnil postoj proti Arkonu.

21. srpna pozná Nadu Imeiri, že transmiterový specialista Tupar Huaynac, který s LOGRAN dorazil na Jimmerin, je zrádce a spolupracuje s Modrou legií. 36 akonských lodí se materializuje před Jimmerinem a začne asteroid ostřelovat. Akonané se jeho pozici dozvěděli od Ennoxů. Když akonské komando transmiterem vnikne do asteroidu, obětuje Senktar z Ippezalu svůj život, zatímco odstřelí chodbu, aby zabránil postupu Akonanů. Arkonská flotila zaútočí na akonské jednotky a zničí velkou část z nich6).

31. srpna dorazí zpráva, že Dračí flotila 2. srpna odletěla z NGC 6503 a v první polovině října dorazí do Mléčné dráhy.