Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1643
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1643
Název:Psychohra na Akonu
(Psychospiel auf Akon)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1201 NGL = 4788
Michael Rhodan ukáže, že má nervy - mírový plán nabírá na síle
Hlavní postavy románu:

Michael Rhodan - syn Perryho Rhodana spouští nebezpečné psychodobrodružství

Cailman Tzyk - bluesanský velitel se ukáže být dvojitým hráčem

Arinu Barras - neobyčejný Mírostrůjce Linguidů

Lothea Vilgor - akonská členka tajné služby hraje všemi prostředky

Alnora Deponar - Modrý had vynese triumf

Vzhledem ke stále jasněji nastávající hegemoniální ctižádosti Akonanů1) se Tentra-Bluesané zajímají o to, jak vypovědět před dvaceti lety se Skokany a Modrou soustavou uzavřenou smlouvu o vzájemné pomoci, která je dostala do postavení mimo dění v galaktiku. Po zavraždění Yeni Zynoka2) usiluje vláda Tentrů, Blok první odpovědnosti, o podporu Linguidů, ale všichni známí Mírostrůjci to odmítnou3). Poté dostane Cailman Tzyk4), velitel TENTRA BLUE, který u Akonanů platí za loajálního, příkaz přivézt do systému Akon Arinu Barras, dvacetiletého Mírostrůjce neznámého původu. Zynok poznal Barrasův talent a Linguida v šestnácti letech přijal za svého syna. Když poté urovnal kolem svatby rozhořící se hádku dvou skokanských rodů, usadil se Barras, který hledá svůj keř Kima3), na Vironu5) v systému Nashaan. Ačkoliv nikdy nebyl cvičen Mírostrůjci, má Linguida velké schopnosti. Tzykovu nabídku na zprostředkování dohody mezi Bluesany a Akonany bere sice jako pokus podvodníka, následuje ale Tentra do jeho lodi

Bezprostředně poté dostane Tzyk od Akonu rozkaz odletět k určitému místu vesmíru. TENTRA BLUE tam potká MAGENTU6), a Tzyk je Alnorou Deponar7) pověřen zjistit ve Sluneční soustavě, jak se dostat na Poutníka8). Zároveň informuje zrádce na palubě bluesanské lodi Akonany o přítomnosti Mírostrůjce. Protože o zrádci vědí a na Sphinxu počítají s pastí na Barrase, spojí se Tzyk ve Sluneční soustavě tajně s Michaelem Rhodanem, jehož MONTEGO BAY patří ke strážní flotile kolem Poutníka. Po kontaktu provede TENTRA BLUE falešný útok na strážní flotilu a nakonec uprchne, pronásledovaná MONTEGO BAY, do Modré soustavy. Michael Rhodan prohlásí, že chce útočníka zatknout, a MONTEGO BAY dostane povolení k přistání na Sphinxu. Tam očekává Lothea Vilgor, velitelka akonského tajného komanda, že Barras bude jako Terranec propašován do Vysoké rady. Akonanka zamýšlí plán zkřížit a Michaela Rhodana a tak i nepřímo jeho otce zesměšnit. Pozemšťan dostane právo společně se svými společníky přednést před vládním grémiem výtky proti Tzykovi, ale plán Akonanky nalákat Linguida do transmiteru a zničit tak jeho Kimu3) ztroskotá, protože Barras má ve skutečnosti bluesanskou tělesnou masku, kterou předtím používaly terranská komanda9). Mírostrůjce tak může promluvit před Velkou radou a svými slovy změní její postoj10).

O něco později ohlásí Alnora Deponar Tzykovi inspekci TENTRA BLUE, nechá ale jako odvetu namísto inspektorů materializovat v transmiteru diskového křižníku bombu.