Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1590
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1590
Název:Operace nesmrtelnost
(Operation Unsterblichkeit)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1173 NGL = 4760
Mírostrůjci na konci - aktivátorský tým zasahuje
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan, Roi Danton, Fay Haughnessy a Icho Tolot - vydají se na honbu po aktivátorech

Dorina Vaccer - Mírostrůjkyně pomůže hledačům aktivátorů

Gucky - Ilt dá podnět ke starostem

Paylaczer - Supertěžká jedná podle zákona džungle

Poté co se mu vedle buněčného aktivátoru Juubara Ulpita dostane do rukou také přístroj Yoanu Herrah1), vydá se Perry Rhodan uprostřed listopadu 1173 NGL s Roiem Dantonem, Icho Tolotem, psycholožkou Fay Haughnessy a Guckym, který působí nápadně sklesle, v ODINU shromáždit ostatní aktivátory, protože by je rádi odevzdali ID.

Na Taumondu2) může Rhodan zabránit, že nevypočitatelný Mírostrůjce Landram Eshim3) zapálí keř Kima Doriny Vaccer a zničí v něm ukrytý buněčný aktivátor4). Poté si vezme aktivátory Eshima a Doriny Vaccer.

Mírostrůjce Farid-a-Nesram se pokusí5) linguidské obyvatelstvo Dauhosu6) mobilizovat proti Rhodanovi, ale zákrok jeho žáka Corkana a Mírostrjůkyně Nonari Vojeriny zabrání boji a a-Nesram odevzdá svůj aktivátor.

Na Bastisu7) vystoupí Dorina Vaccer proti Kelamaru Tessonovi8), který zde vybudoval hrůzovládu, v soudním procesu. Tesson ale Mírostrůjkyni obžaluje ze zrady národa Linguidů a Rhodan s Guckym musí v poslední minutě zamezit vykonání trestu smrti. Tesson odevzdá svůj buněčný aktivátor a skočí do dezintegrační komory.

Rod skokanského patriarchy Psmala ukradne na Launt v systému Spidda Mírostrůjkyni Pindor Gheekan9) její buněčný aktivátor a tři kopie, které nechala vytvořit k oklamání Rhodana. Když mezi Skokany dojde k hádce, zasáhne Rhodan a jeho společníci a získají pravý buněčný aktivátor.

Mírostrůjci Helonu Quontovi10), který se na Nasseda v systému Brundar11) opevnil v pevnosti, odebere buněčný aktivátor Traquon, velitel jeho pariczanské osobní stráže. Dorina Vaccer urovná spor, který poté vypukne mezi Supertěžkými a Quont přijde o život. Quontův aktivátor předá Linguidka Rhodanovi.

Hagea Scoffy a Alaresa Anceott zjistí na Vironu12), že Mírostrůjkyně Mesta Saronove13) ve svém poblouznění spáchala se svými žáky sebevraždu a aktivátor schovala14).

V systému Teshaar15) se zabarikáduje Paylaczer se šesti sty válcovými loděmi. Supertěžcí, kteří na Sagno Cliff15) získali buněčné aktivátory Aramuse Shaenora, Balasara Imkorda, Bransora Manelly a Narada Sonkara16), hrozí, že začnou střílet na planetu Lingora15), pokud bude jejich flotila napadena. Tolot ale Paylaczer přemůže, ta zemře, a zajistí tak pět posledních aktivátorů. Supertěžcí utečou17).

Po ztrátě svých buněčných aktivátor zestárnou Mírostrůjci asi o půldruhého roku a začnou pozvolna získávat zpět své duchovní schopnosti18).