Perry Rhodan 1606 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1606
Název:Hráč a Kartaniňanka
(Der Spieler und die Kartanin)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1179 - 1200 NGL = 4766 - 4787
Dobrodružství v Hangayi - dva nesmrtelní v ohnisku událostí
Hlavní postavy románu:

Dao-Lin-H'ay a Ronald Tekener - představitelé dvou ras si k sobě vyvinou zvláštní vztah

Maia-Sro-Than a Tes-Tui-H'ar - Dao-Lininy pomocníci a důvěrníci

Zhu-Go-L'ung - Vysoká žena Kartaninské rodiny

Cailman Tzyk - bluesanský multivědec

V roce 1179 NGL opustí Dao-Lin-H'ay, galaktická radní pro národy Hangaye, s DENGAI Humanidrom, jehož byrokratický chod jí již beztak omrzel, aby z pověření vysoké paní Mei-Mei-H'ar1) uhladila konflikt mezi Vennoky3) a Mamositu4), který rozdmýchává vyhnaná rodina L'ung2). Den před startem pošle zprávu Ronaldu Tekenerovi. Pozemšťan, který si je vědom svých citů pro Kartaniňaku, se vydá okamžitě na cestu k Humanidromu, Dao-Lin už ale nezastihne a připojí se proto k Hanzovní karavaně, aby milovanou Kartaniňanku následoval do Hangaye.

Tam Dao-Lin-H'ay na Hollerdassu, Vennoky a Mamositu obydlené jediné planetě slunce Holler, přiměje Zhu-Go-L'ung, aby se se svými lidmi stáhla z Hangaye. Ustanoví zástupce, který má v budoucnu pro vysoké ženy rodiny L'ung vést úřední agentu, zajistí ale Zhu-Go-L'ung zároveň místo a hlas v radě Vysokých žen a opatří si tak vazalku ve vládě Kartaniňanů. Když se jí nakonec podaří zajistit mír mezi Vennoky a Mamositu, dorazí Tekener. Rozdílný pár přizná vzájemnou lásku a rozhodne se společně pracovat za jednotu Hangaye a Pinwheelu. Zatímco Dao-Lin-H'ay působí ve svém domově, vydá se galaktický hráč na Vinau5) a působí tam na Kansahariyya5), aby stvrdil společenství dvaceti dvou národů. Ve smělé akci, která mu získá přezdívku »Hazardér z Hangaye«, se mu podaří usmířit a spojit Haurie a zastavit útoky Vennoků na světy Benguelů6). V následujících desetiletích odstraní Dao-Lin-H'ay a Tekener matriarchální strukturu Pinwheelských Kartaniňanů a patriarchát Karaponidů7) a ostatních Kartaniňanů Hangeye, přivedou roztříštěné národy k sobě, dokud se všichni nezačnou považovat za Kartaniňany.

Po vzniku Zóny smrti v roce 1200 NGL odlétá Kartaniňanka a Terranec s Dao-Lininou NJALA8), diskovitou lodí o průměru 410, a diskovitým, 300 metrů velkým GUNAU k Mléčné dráze9) a dorazí 20. března na Olymp. Současně s nimi tam přiletí TENTRA BLUE s bluesanským multivědcem Cailmanem Tzykem, který mimo Zónu smrti zjistil posuny ve frekvenčním rozsahu hyperprostoru. V objevené »vychlípenině« vidí Bluesan důkaz pro to, že Zóna smrti je řízena zvenčí10). Překvapivě pronikne Kartaniňanka Maia-Sro-Than s GUNAU do Zóny smrti11). Krátce na to informuje Theta da Ariga o strašidelném invazorovi na palubě ATLANTIS12).

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!