Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1660
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1660
Název:Andělé smrti z Hangaye
(Die Todesengel von Hangay)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1206 NGL = 4793
Přináší mír - a sklidí smrt
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - nositel buněčného aktivátoru na mírové cestě

Ronald Tekener - »Hazardér z Hangaye«

Dao-Lin-H'ay - Kartaniňanka je napadena

Lyndara - »popletená« Ertrusanka

Pertury - haurijský bojovník za svobodu je zneužit

Zopran - velitel Paylaczerských Guardianů

Jako představitel Galaktika navštíví Julian Tifflor v doprovodu Nii Selegris s PERSEUSEM Talluur1), hlavní svět haurijského impéria Ingkoom. Při hostině na Kollektor Tiil, jednom ze sedmi posledních Kněžích kopců, dojde 1. listopadu 1206 NGL k přepadení. Zatímco útočníci žijící horu otráví, je Tifflor svými osobními strážci, Vennokem Toltirem a Linuitem, který jako jeden z posledních disponuje Kyklopsým čtyřkomberem Cantarů2), z pověření PayGuaů unesen. Pomocí přeprogramování ústupového transmiteru se opoziční Haurijský politik Zarron pak Druyn postará o to, že se Pozemšťan dostane do MOJENAZU, který ho pak odveze na Kyrlon. Druhá planeta obřího rudého slunce Ohnkgem je zuboženým světem na okraji Haurijského impéria, o který dlouhou dobu bojovali Hauriové a Karaponidi. Dříve než PERSEUS dorazí na Kyrlon, dostane se Tifflor do moci odhodlané haurijské občanské fronty, která bojuje proti sociální nespravedlnosti v říši Ingkoom. Také Ronald Tekener dorazí na Kyrlon. Když je 12. listopadu obklíčena centrála fronty, vyjednává s Pertury, velitelem flotily na Kyrlonu. Tak se nositel aktivátoru dozví, že Zarron pak Druyn sám pod jménem Zinem dal život Frontě. Tifflor, který byl podle instrukcí Fronty na Talluuru zajat, je ale mezitím převezen do jiného úkrytu. Ze syntronu Dammo ald Tiila, se Zarron pak Druynem a Frontou těsně spolupracujícího obchodníka se zbraněmi, který byl ale zapleten i do obchodů s PayGuay, získají Tekener a Dao-Lin-H'ay, která následovala volání svého přítele na Kyrlon, odkaz na planetu Miihaya.

Tam je Tifflor obchodníkem se zbraněmi, Lyndarou a Haurii přiveden k Zopranu pak Tiilemovi, veliteli PayGuaů. Protože Zopran pak Till chce zabít svého nepřítele Tekenera, ne ale vězně, zamýšlí Ertrusanka odletět s Tifflorem na Mystery. Lyndra doufá, že se se svými Ertrusany bude s pomocí Tifflorova aktivátoru vrátit do mezioblasti, kterou při průchodu z Nomanu na Mystery prošla a které označuje za místo nepopsatelných zázraků. Lyndra tvrdí, že absolvovala pohled do věčnosti, do oblasti, kde se skrývají všechna tajemství života a stvoření. Návrat by jí vyzdvihnul v entitu, která by byla rovna superinteligenci. Když je 27. listopadu Lyndařin milenec Seyna v souboji s Linuitem těžce zraněn, nechá Ertrusanka vyoperovat Tifflorův buněčný aktivátor. Protože je čip nepřenositelný, zemře Seyna. V poslední chvíli se objeví Tekener, Dao-Lin-H'ay a Nia Selegris a zachrání svého smrti zasvěceného přítele. Lyndara a její Ertrusané jsou zatčeni. Větší část PayGuaů nalezne v boji smrt3).