Perry Rhodan 1377 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1377
Název:Rudý Hauri
(Der rote Hauri)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Hra na schovávanou v Technozóně - hledači Imaga přinášejí záchranu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec riskuje nebezpečnou hru

Shallun - Rhodanův pomocník na Talluuru

Shaa - nosič vody se nevzdává

Beodu a Nai-Leng - Attavenno a Kartaniňan jako nerovnoměrný tým

Narmon ald Tiil - Hauri dává náboženský výcvik

Shallun pak Jhiakk naláká Shaa falešnou stopou k jedenácté planetě systému Ushallu a skryje se s Perry Rhodanem v Technozóně, v jednom z obytných a továrních centrech Talluuru. Hora kněží připomene Terrancovi připomene Terrancovi Pochodující hory z planety Last Hope1).

Společně s jinými novými přívrženci Hexameronu se také Beodu a Nai-Leng dostanou na Talluur. Aby je osvobodil z moci psíkyberpole, které obaluje vzdělávací tábor pro cizince a jeho žáky ovlivňuje ve smyslu teorie Posledního dne, propašuje se Rhodan pod krycím jménem Annacint 4. srpna 447 NGL do tábora.

Když Narmon ald Till, který za trest za selhání v systému Charif2) vypovězen převorem Hory Tiil jako učitel do Technozóny, Terrance pozná, je od něj paralyzován. Nakonec Rhodan s Beodu a Nai-Lengem prchne z tábora. Hauriové nabídnou Terrancovi volný odchod, když s 4355 loděmi Juatafu a Benguelů, které mezitím dorazili a čekají na orbitu Talluuru, opustí systém Ushallu. Rhodan souhlasí, je ale napaden Shaa pak Jhiakkem, který se díky incidentu s Narmon ald Tiilem a chování hledačů Imaga znovu dostal na stopu své oběti. Shallun riskuje svůj život, aby Rhodana zachránil, a zabije svého bývalého přítele.

Zatímco se Rhodan, Beodu a Nai-Leng nalodí na palubu Benguelské lodi PAALINNEN, zůstává Shallun na vlastní přání na Talluuru, protože doufá, že tak bude moci pochopit vývoj svého národa a chce pátrat po osudu zmizelých Hor kněží3).

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!