Perry Rhodan 1376 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1376
Název:Agitátoři Hexameronu
(Die Werber des Hexameron)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Terranec hledá informace - Hauri je pronásledován
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec hledá informace

Beodu - Rhodanův soustavný průvodce

Shallun a Shaa - dva Hauriové dospějí

Kaahn - učitel v Jhiakku

Vakk - podezíravý domovník

Perry Rhodan a Beodu pronásledují Narmon ald Tiila k domovu Hauriů, do systému dvojhvězdy Ushallu. Červené obří slunce Usha a bílá hvězda Allu obíhá 62 planet, ze kterých patnáctá Eperum slouží jako sběrný svět pro příslušníky všech národů Hangaye.

Rhodan se nechá od jednoho z mnoha obchodníků s informace, kteří se na Eperumu zdržují, zpravit o poměrech na planetě, vůči Hauriům tvrdí, že chce vstoupit do služeb Hexameronu a nechá si od LEDY vyrobit Psionic Energy Detector and Suppressor (Pedas), který ho má chránit před psikybernetickými útoky.

Zpráva starého Kartaniňana Nai-Lenga ozřejmí Terrancovi, že Hauriové na Cheobadu, v zakázané zóně ležící páté planety Ushallu, provozují materiální kolébku, kterou propojili na projekt Anklam a plánují 4. srpna 447 NGL jako protitah přenést za třetí čtvrtinu Hangaye část M 33 do Tarkanu. Rhodan pošle LEDU okamžitě do systému Anklam, aby informoval Ren-Noa. Kromě toho má DORIFER-kapsle rozkaz, aby Juatafům a Benguelům sdělila, že se jejich Imago nachází v systému Ushallu. Poté Terranec a Nai-Leng s bravurou absolvují zkoušku, která z nich udělá žáky Šesti dnů. Méně úspěšný Beodu se stane jejich sluhou.

Na Talluuru, prostopášném hlavním světě Hauriů, který kolem obou sluncí krouží jako osmá planeta, jsou mezitím novicové Shallun a Shha pak Jhiakk vysvěceny na kněží Hexameronu, poté co úspěšně složí poslední test svého vzdělání. Devadesát procent Hauriů na Taluuru žije v technozóně, ale náboženským a duchovním centrem haurijské kulturuje Hora kněžích, obrovský živočich, který se posunuje na organicky vytvářeném vzduchovém polštáři. Zvířený písek pročesávají hmatové orgány Hory a hledají výživu. Jako poslední z kdysi stovek jím podobných se na povrchu Talluuru nachází jen deset Hor kněžích. Jejich jména Haalar, Tiil, Duur, Nemees, Tulluur- Es, Talluuri, Urkhii, Ponaa- Es, Es a Jhiakk, získali podle jmen význačného Haurie, který byl v nich vyškolen. Hauriové žijí v dutinách živoucích hor, čerpají Ponaa a jsou v symbióze s výhonky na zádech, kde parazitují rostliny Urkhiitu, které vrůstají do větrných kanálků a zamotávají se do organických rotorů.

Shaa pak Jhiakk se stane nosičem vody, jednom z červeně oblečených kněžích, kteří se těší zvláštní náboženské vážnosti. Aby se nakrátko stimulovali k maximálnímu výkonu ku prospěchu Hexameronu, pijí normální vodu, která není pro Haurie stravitelná a způsobují si tak vnitřní bolest. Společně jsou Shallun a Shaa pak Jhiakk vysláni na Eperum, aby zabili Rhodana. Shallun pak Jhiakk, který nikdy nebyl osvobozen od pochyb o teorii Šesti dnů a vnitřně se už dávno odcizil od mnišské a antiindividualistické společnosti svého národa, varuje Terrance a přivede ho přes »Bránu na Talluuru«, katedrále podobnou transmiterovou stanici ve městě Eperst, na svou domovskou planetu. »Brána na Talluuru« následně exploduje.

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!