Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1375
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1375
Název:Pohřebiště Nakků
(Friedhof der Nakken)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Měsíc je černou dírou - jen stípek věčnosti
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec odlétá na svět Nakků

Beodu - Perry Rhodanův společník je unesen

Bezejmenný - legendární výzkumník

Dalphrol - Gon-Wen Nakků

Clennar - »nepodařený syn«

Zatímco 15. července 447 NGL odlétá na Jalip, aby na Gil-Gorovo pozvání navštívil centrálu Projektové organizace, přemýšlí Perry Rhodan o možném spojením mezi pojmem Imago a označením Imago I a Imago II, opravdovým jménům Cynů Schmitta1) a Nostradamuse2), které se při tažení Roje Mléčnou dráhou3) aktivovaly. Ale ani o tom, ani o eventuální souvislosti mezi »Poslem prvního hráče«4) a rolí superinteligence ID jako »Hráče jedna« v kosmické hře v šachy s Anti-ID5) neví LEDA nic.

Na Jalipu potká Rhodan 1.20 metru vysokého sběratele legend Bezejmenného6), který navzdory obou fazetovým očím, zobákovitým ústům, z čela do šíje se táhnoucí chrupavkovým zesílením, obou hlavovým tykadlům a článkovému ocasu připomíná humanoida. Při hledání informací o ESTARTU nalezl Bezejmenný v archivech Vinau poze to, že Hexameron před desetitisíci lety velmoc porazil a potom nasál kosmické částice, který mi byl protivník tvořen7).

Když Rhodan následuje stopy svého zmizelého druha, předloží mu Attavenna Nuunz dokumenty, které získal Beodu od jednoho Nakka. Záznamy ukazují, jak Nakkové na určitém místě planety Nansar umírají a přitom zplozují více než tucet maličkých, červovitých potomků. Po několikadenním čekání probudí psionické záření černé díry Anansara, »Zlomek věčnosti«, psionický talent mladých Nakků. Tento přirozený životní cyklus Nakků je ale manipulován ostatními národy Kansahariyya. Aby zajistili nenahraditelné psionické schopnosti a přirozenou měrou je zesilovali, shromažďují roboti bleskovými pavouky ohrožované novorozence a odnášejí je k »Díře věčnosti«, jejíž hyperenergetické záření Anansars o násobky převyšuje8). Nakonec navštíví Rhodan a Bezejmenný hlavní stan Shuo-Gon-Wen, 1200 metrů vysokou pyramidu. Tam se manifestuje ve velké dutině, která slouží jako psionické rezonanční těleso, hlavní vědomostní autorita překvapivě v projekci postavy Bezejmenného a řekne ústy pravého legendárního badatele: »Je jich tak mnoho, mnoho... nekonečně mnoho - a přesto jsou osamělí... tak mnoho a tak osamělí... v čase zralosti...« Nakonec vyzve vědomostní autorita přítomné, aby zachránili Nakky, svěřili jim jejich opravdové určení9) a chránili se před falešnými proroky, kteří z neškodných střípků chtějí vytvořit Kyj ničení. Gil-Gorem očekávané rozkazy ohledně na 4. srpna naplánovaný transfer třetí čtvrtiny Hangaye ale nepřijdou.

Rhodan a Bezejmenný se okamžitě s Dalphrolem vydají na Nansar. Tam ukáže Gon-Wen Terrancovi moderní líhně, ve kterých Nakkové mezitím s podporou Juatafu své mladé rodí dlouho před svou smrtí. Protože tito v rozporu s dřívějšími časy nejsou přenecháni sami sobě, ale jsou deset Nansarských roků (asi 4.5 standardního roku) ošetřováni roboty a proto mají vysokou šanci na přežití, má každý Nakk už jen dva potomky. Teprve po pátém roce života dostávají mladí Nakkové dočasné slyšící, vidící, mluvící a pohybové protézy. Zároveň je zrušeno psionické odstínění Anansaru a latentní smysly mladých se probouzení a poskytují jim první pohled do hyperprostoru. Kromě toho jsou mladí Nakkové Juatafy vyučováni. Po deseti letech jsou Nakkové v kosmické stanici vystaveni záření černé díry. Je ti, kteří se jako Dalphrolův potomek Ossama10) dokáží sdržovat svými smysly v nadřazených oblastech a současně tak své zkušenosti zobrazit v užitečných hodnotách na reálném simulátoru, jsou vhodní pro projekt Meekorah. Ryzí psionické talenty jsou označovány jako černý smysl nebo realitní prach. Nakkové bez schopností jsou nakonec vyškoleni pro každodenní život na Nansaru.

Tisíce Nakků ale stále ještě následují životní cyklus svých předků. K těmto sektářům patří Dalphrolův potomek Clennar, který Beodu odvedl na Nansar a Attavenna kvůli jeho snům drží v zajetí. Clennarova skupina, která propadla učení Hexameronu, slouží ale komandu Han-Shui-Kwon jako kamufláž. Hauriové zamýšlí odpálit černou díru Anansar, aby systém Charif v mocném výbuchu zničili. Terrancovi se ale podaří vypátrat nebezpečný vysílač Hauriů.

Zatímco Gil-Gor s kartanským pěchotním komandem zaútočí na základnu Hexameronu ukrytou v Nakkskem hřbitově, následuje Rhodan a Beodu s LEDOU Narmon ald Tiila, z systému Charif prchajícího náčelníka Hauriů11).