Perry Rhodan 561 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 561
Název:Vyhnanci do nicoty
(Verstoßen ins Nichts)
Autor:William Voltz
Cyklus:Roj
Vydáno poprvé:1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3443
Sabotáž ve výzkumném centru – nezvěstní útočí
Hlavní postavy románu:

Alaska Saedelaere – Velitel oddílu nezvěstných.

Ras Čubaj – Průvodce Alasky Saedelaera.

Irmina Kotčistowová – Průvodce Alasky Saedelaera.

Ribald Corello – Průvodce Alasky Saedelaera.

Schmitt – Cyno mezi Pozemšťany.

Y'Kantomyros – Šéf výzkumného projektu.

Grittos – Dva Realizátoři.

Printoxos – Dva Realizátoři.

Alaska Saedelaere, Ras Čubaj, Ribald Corello, Irmina Kotčistowová a Cyno Schmitt se materializují v transmiteru na planetě Orbinoyc (Svět květin). Okamžitě se musí bránit proti huňatým domorodcům, žijícím v údolích mezi horami. Pod povrchem planety objeví Nositel masky a jeho druzi tajnou stanici, vedenou bůžkem Y'Kantomyrosem. Na základně bádají vládci Roje po prostředku, chránícímu před psionickému záření Kartiů. Pozemšťané a Cyno nejprve narazí na deset tisíc Jacknomanů, připomínajích jedlové šišky velikosti člověka. Šest malých paží téměř zcela zakrývají šupiny, zatímco šest nožiček Jacknomanů je uloženo pod masívními nárůstky. Bytosti, jejichž hlavy se podobají květům, jsou upoutány v dvou a půl metru měřících miskovitých prohlubních. Coby „organičtí myslitelé“ vysílají Jacknomani své myšlenky parafyzickým vlnovodem ke trubicovitým Altygrisům. Ti mají dvě paže, ale žádné dolní končetiny, mohou však zkroutit spodní část svého dva metry a šedesát centimetrů měřícího těla a následně se vymrštit v mohutném skoku. Zbytnění v dolní části trupu Altygrisů představuje mozek. Šestice očí a další smyslové orgány jsou uspořádány v pásu, obepínajícím střed těla. Jakožto „koordinátoři“ vyhodnocují Altygrisové nápady Jacknomanů a rozvádějí je v použitelné teorie. Jen jeden metr velcí Callomarové pak jako „realizátoři“ mění terotetické plány ve skutečnost. V horní části vosího těla, pokrytého černou pokožkou, lze u těchto tvorů nalézt zářící mravenčí oči. Z velčité spodní části vyráží pár nohou a čtveřice článkovitých paží. Protože se Karduuhlové, jak se sami nazývají vládci Roje, nechtějí nechat použít při experimentech, musí Callomarové své nově vyvinuté přístroje a substance testovat na Černých démonech.

Když se vetřelci od Callomarů Grittose a Printoxose dozvědí, jaká je funkce celého zařízení, Corello hypnosugestivně ovlivní Jacknomany a Altygrise a tím zbortí celý systém spolupráce.

Cyno Schmitt se mezitím zmíní, že k tomu, aby se Roj vrátil k původní úloze, je třeba najít děvet mumií. Na Statu ukořistěná cívka, kterou Schmitt označuje jako zásobník, představuje klíč. Ten však může být použit pouze na kopii rozvodného světa Roje. Kromě toho udělá Schmitt několik narážek o tajemné Taboře. Označí Taboru za svého bratra a tvrdí, že žije na Zemi, kde má se svými lidmi splnit úkol kosmického významu. Překvapivě se Cyno odhmotní a hovoří přitom interkartiem, jazykem Roje. Po návratu vysvětluje pouze tolik, že pátrá po zmizelém starém příteli. Energetické emise Schmittovy rematerializace zachytí Y'Kantomyros a vyšle na stopu Pozemšťanů Skurrily a Lacoony. Ti vetřelce obklíčí, ale bůžek selže při pokusu proměnit Cyna pomocí psionických sil v ohnivý sloup. Saedelaere, Čubaj, Corello a Irmina Kotčistowová nakonec uprchnou, následujíce Schmitta do transmiteru, jimž na Orbinoyc přišli a vysílajícího neznámo kam...

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál